Valitse sivu

Varhaiskasvatuksen maksut

Varhaiskasvatuksen alkaessa perheen tulee tehdä tuloselvitys ajantasaisine liitteineen hoidon aloittamiskuukauden loppuun mennessä.

Tuloselvitys tehdään sähköisen asioinnin kautta tai tuloselvityslomakkeella (kunnallinen/yksityinen). Yrittäjän tulee aina lähettää yrittäjän tulosselvityslomake liitteineen, mikäli perhe ei ole hyväksynyt korkeinta maksua. Kunta määrää maksimimaksun, jos perhe ei ole toimittanut tulotietojaan kuukauden kuluessa lapsen varhaiskasvatuksen alkamisesta.

Hoitomaksua tarkistetaan vuosittaisen maksuntarkistuksen lisäksi, mikäli perheen tulot, perheen koko, lapsen hoidontarve tai voimassa olevat säädökset tai päätökset muuttuvat. Korkeimpaan varhaiskasvatusmaksuun sitoutuneiden huoltajien tulotietoja ei tarkisteta, elleivät huoltajat toisin ilmoita.

Huom.! Perheillä on velvollisuus ilmoittaa tiedot muutoksista perhekoossa/tiedoissa tai lapsen hoidontarpeessa välittömästi päiväkodin/hoitajan esimiehelle tai varhaiskasvatuspalveluiden sihteerille kirjallisesti tietojenmuutoslomakkeella. Mikäli perheen tulot muuttuvat, toimitetaan niistä välittömästi uudet liitteet (päätös, palkkalaskelma jne.) varhaiskasvatuksen sihteerille esim. sähköpostiin tai sitten sähköisen asioinnin kautta. Maksu tarkistetaan aina seuraavan kuukauden alusta muutoksesta.

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun ja yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvoon vaikuttavat

  • perheen koko
  • sovittujen hoitotuntien määrä viisiportaisen asiakasmaksutaulukon mukaisesti
  • tulot ennen verojen vähentämistä
  • lapsen ikä (vain yksityisessä palvelusetelissä)

Hoitoaikaperusteisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräytyminen

Maksua määritellään ja peritään sovittujen hoitoaikojen perusteella. Hoidon alkaessa tunnit määritellään perheen kanssa. Mikäli hoitotuntien määrä ei ole tiedossa, tunnit arvioidaan. Sovittujen tuntien toteutumista tarkastellaan hoitopaikassa kolmen kuukauden jaksoissa.

Maksuton esiopetus kuusivuotiaille lapsille on 4 h/pv. Esiopetuksen lukuvuosi alkaa samaan aikaan kuin koulu, mutta päättyy aina 31.5. Maksuttoman esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta tarvitsevan lapsen asiakasmaksu on sovitusta hoitoajasta riippuen 55 %, 65 % tai korkeintaan 80 %. Esiopetuksen päättyessä, 1.6. alkaen kesäajalle varhaiskasvatuksen palveluntarve ja maksupäätös määritellään viisiportaisen asteikon mukaan.

Oikeus asiakasmaksun alennukseen tai vapautukseen voi syntyä, jos tulojen mukaan perittävä asiakasmaksu aiheuttaa asiakkaalle toimeentulotuen tarpeen tai lapsen erityishuolto-ohjelman nojalla. Hakemuslomake löytyy lomakkeista.

Hoitoajan vaikutus asiakasmaksuun/ yksityisen palvelusetelin omavastuuosuuteen 1.8.2022 alkaen:

Sovittu hoitoaika 0-84 tuntia/kk, enintään 162 euroa/kk
Sovituu hoitoaika 85-107 tuntia/kk, enintään 192 euroa/kk
Sovittu hoitoaika 108-130 tunta/kk, enintään 236 euroa/kk
Sovittu hoitoaika 131-150 tuntia/kk, enintään 266 euroa/kk
Sovittu hotioaika 151 tai enemmän/kk, enintään 295 euroa/kk

Enimmäismaksu 295 €
Toisen lapsen enimmäismaksu 118 €
Pienin perittävä lapsikohtainen maksu 28 €

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiedote 010323

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiedote 010824

Tuloselvityslomake liitteineen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräytymistä varten toimitetaan sähköisen asioinnin kautta tai:

postiosoite:   Muuramen kunta, Varhaiskasvatuspalvelut, PL 1, 40951 Muurame
käyntiosoite: Virastotie 8.
jaana.lahtonen@muurame.fi

Laskut voi tilata suoraan verkkopankkiin
Kun teet verkkopankissasi ilmoituksen e-laskuvaltuutukseen siirtymisestä, laita tietoihin varhaiskasvatuksen laskun saajan henkilötunnus ja muista valikoida oikea laskuttajatunnus eli Päivähoito.

Asiakas voi kysyä lisätietoja e-laskupalvelun ja suoramaksun käyttöönotosta omasta pankistaan.