Valitse sivu

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä
ympäristön pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.
Muuramen kunnassa ovat voimassa ympäristönsuojelulain 202 §:n mukaiset ympäristönsuojelumääräykset.

Määräykset koskevat mm. toimia, joilla ehkäistään erilaisia ilma- ym. päästöjä, tilapäisen melun torjuntaa, jäteveden johtamista maahan tai vesistöön ja toimintojen sijoittumisen ympäristönsuojelullisia edellytyksiä asemakaava-alueen ulkopuolella.

Muuramen kunnan ympäristönsuojelumääräykset (Hyväksytty valt 24.2.2021 §16)

Muuramen kunnan ympäristönsuojelumääräysten perustelut (Hyväksytty valt. 24.2.2021 § 16)