Valitse sivu

Harrastamisen Suomen malli

Harrastamisen Suomen malli on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama valtakunnallinen malli, jonka tavoitteena on mahdollistaa matalalla kynnyksellä jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä koko lukuvuoden ajaksi. Aluehallintovirasto on myöntänyt Harrastamisen Suomen mallin toiminnalle Muurameen 75 000 euron avustuksen. Kunnan omavastuuosuus on 25 000 euroa, joten muuramelaisille lapsille ja nuorille tarjotaan lukuvuonna 2023-2024 100 000 euron edestä maksutonta harrastamista. Harrastustoimintaa järjestetään Muuramessa kaikille perusopetuksen 1.-9.- luokkien oppilaille sukupuolesta, iästä, asuinalueesta tai muusta lapsen tai nuoren erityispiirteestä riippumatta. Harrastuksia on suunniteltu lasten ja nuorten toiveita kuunnellen ja sisällöissä huomioidaan eri-ikäiset lapset ja nuoret järjestämällä toimintaa kehitystaso huomioiden. Harrastuksissa painottuu liikunta,
musiikki, taito- ja taideaineet sekä lasten ja nuorten kulttuuri. Kerhojen ja harrastusten ohjaajat ovat paikallisista yhdistyksistä ja seuroista. Muuramessa hanketta toteutetaan nimellä Mun juttu Muuramessa.

Toimintaan ilmoittautumisesta tiedotetaan Wilman kautta.

Lisätietoa Harrastamisen Suomen mallista oheisesta kuvakkeesta ja linkeistä.

Mun juttu Muuramessa löydät myös sosiaalisesta mediasta.

Klikkaa kuvaketta