Valitse sivu

Mittauspalvelut

Mittauspalvelut tuottaa kartta- ja paikkatietoaineistoa kuntastrategian mukaiseen suunnitteluun ja rakentamiseen sekä kunnalle säädettyjen lakisääteisten tehtävien suorittamiseen.

Mittauspalvelut luo edellytykset mm.

  • maankäytön suunnittelulle
  • asemakaavan toteuttamiselle
  • kiinteistönmuodostukselle
  • rakentamiselle laatimalla tarpeelliset kartat ja merkitsemällä asemakaavan mukaiset tontit sekä rakennusten paikat korkeusasemineen maastoon.

Muuramen koordinaattijärjestelmänä käytetään ETRS GK26-järjestelmää, jonka I-koordinaatista on poistettu kaistan numero 26. Korkeusjärjestelmä on N2000.

Mittauspalvelut pitää yllä myös osoitejärjestelmä- ja opaskartta-aineistoja sekä hoitaa yksityistieasioita Muuramen kunnassa.

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman mittaus

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maastoon merkintä tehdään rakennusluvan myöntämisen jälkeen ja asiakkaan varattua aloituskokousajan rakennusvalvonnasta. Rakennusvalvonnan lupavalmistelijalta tilataan myös sijaintikatselmus.
Varsinaisen maastoon merkitsemisen tekevät mittauspalveluiden kartoittajat.
Lisätietoa ajanvarauksesta saa rakennusvalvonnasta.

Sähköinen suunnittelupaketti rakentajalle suunnittelua varten

Rakennushankkeen suunnittelua varten rakentaja tilaa rakennusvalvonnasta suunnittelupaketin, johon kuuluu pdf-aineistoa mm. ote asemakaavasta ja asemakaavamääräykset, tietoa kunnallistekniikasta (otteet katusuunnitelmasta ja vesihuollosta), alueen rakennustapaohjeet sekä tonttikartta koordinaattiluetteloineen. Lisäksi pakettiin kuuluu tonttikartta ilman korkeustietoja dwg-formaatissa.

Suunnittelupaketti on saatavilla kunnan luovuttamille tonteille. Paketti tilataan rakennusvalvonnan lupavalmistelijalta (Rakennusvalvonta).

Numeerinen pohjakartta-aineisto

Muuramen kunnan numeerinen pohjakartta on tarkin ja ajantasaisin kunnan aluetta kuvaava kartta, jota käytetään etenkin kaavoituksen sekä kunnallisteknisen suunnittelun taustakarttana. Pohjakartta kattaa kunnan asemakaavoitetut alueet sekä osan haja-asutusaluetta.

Pohjakartalla on kuvattu maaston yksityiskohtia (mm. kadut, ojat, rakennukset, valaisinpylväät) sekä korkeuskäyrät. Pohjakartan yhteydessä esitetään tyypillisesti myös kiinteistörajat.

Sähköisessä muodossa olevan pohjakarttaotteen voi tilata täyttämällä oheisen lomakkeen. Täytetty lomake palautetaan sähköpostilla maanmittausinsinöörille.

Pohjakartan tilaaminen on maksullista.

Pohjakartan tilauslomake (pdf)

Voimassa oleva taksa:

-Koko pohjakartta 3000 €
-Yksittäisen rakennuspaikan karttaote 60 € / rakennuspaikka
-Ote pohjakartasta 60 € + 2 €/ha

Hinnat sisältävät 24 % alv. Hinnasto sisältää aineiston irrottamisen ja toimittamisen vektorimuotoisena (2-ulotteisena x, y) dgn,- dwg-, dfx,- mapinfo-, shape-formaatissa. Käyttöoikeus luovutetaan yhdelle käyttäjälle.

Kuva numeerisesta pohjakartasta