Valitse sivu

Maapolitiikka

Maapolitiikka

Muuramen kunnan asunto- ja maapoliittisessa ohjelmassa määritellään väestönkasvun ja asuntotuotannon suuntaamiseen, tonttien luovuttamiseen, maanhankintaan, maankäyttösopimuksiin ja kaavojen toteuttamiseen liittyvät linjaukset ja ohjeistukset.

Maapolitiikka käsittää kunnan maanhankintaan ja kaavojen toteuttamiseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet, joilla luodaan edellytykset yhdyskuntien kehittämiselle (MRL 5 a§).

Muuramen kunnan asunto- ja maapoliittinen ohjelma