Valitse sivu

Puistot ja viheralueet

Yleiset viheralueet ovat kaikkien kuntalaisten omaisuutta. Ne ovat tärkeä osa luontoamme ja tarjoavat rentoutumis- ja virkistysmahdollisuuksia. Viheralueiden hoito on ympäristön viihtyisyyden, turvallisuuden ja maisemakuvan ylläpitoa. Viheralueiden hoidossa huomioidaan myös luonnonmonimuotoisuus. Hoidon  ja suunnittelun tavoitteina on alueiden monimuotoisuuden säilyttäminen ja lisääminen virkistyskäyttöä unohtamatta.

Puistoiksi ja viheralueiksi luetaan kaikki rakennetut puistot, liikennevihreät, puistometsät, avoimet viheralueet ja leikkikentät.

Muuramessa on kaksi rakennettua puistoa: Tornipuisto keskustassa sekä Kosteikkopuisto Rajalassa. Leikkikenttiä löytyy 19 kappaletta. Kaavoitettua puistometsää on 152 ha.