Valitse sivu

Suuruspään niitty

Tervetuloa perinnebiotoopille 

Suuruspään niitty on Muuramen kunnan omistama perinnebiotooppi ja perinnemaisema. Niitty on osa Muuramenharju – Innanlahden lehto -Natura 2000 -aluetta. Suuruspään niityn kaltaiset perinnebiotoopit ovat erittäin uhanalaisia ja ne ovat häviämässä Suomesta. Niitty halutaan pitää avoimena niittynä, mitä hoidetaan luonnonmukaisesti. Ennallistettu niitty edistää ympäristöstään poikkeavana luontotyyppinä harjuluonnon monimuotoisuutta.

Yhteystiedot ja ohjeita retkeilijöille
Suuruspään niityn kasvillisuutta
Niityn ennallistaminen ja hoito
Helmi-elinymäristöohjelma
Niityn kunnostus- ja hoitosuunnitelma 2022-2027
Perinneinventointi 12.8.2022
Niittyjen ja perinnebiotooppien historiaa

Niityllä kukkivat metsäkurjenpolvet houkuttelevat pölyttäjiä kesäkuun alussa 2022.

Muuramen kunta on sitoutunut noin kuuden hehtaarin kokoisen Suuruspään niityn ennallistamiseen ja hoitamiseen. Kunnanhallitus on 30.5.2022 hyväksynyt niityn käyttöön liittyvän laidunnussopimuksen ja viiden vuoden vuokrasopimuksen maatousyrittäjien kanssa. Perinnebiotooppia hoidetaan luonnonmukaisesti laiduntamalla, lisäksi sitä niitetään ja raivataan varjostavaa puustoa pois. Muuramen kunnan työpajan väki rakentaa sähköistetyn karja-aidan laiduntavia eläimiä varten.

Kunta ennallistaa Suuruspään niittyä 2022–2023 laidunnuskuntoon Helmi-elinympäristöohjelmasta saadun rahoituksen avulla. Lue lisää ennallistamishankkeesta.

Suuruspään niitty on mielenkiintoinen retkikohde. Kasvukauden aikana voit löytää sieltä erilaisia kasveja. Lue lisää: Suuruspään niitty retkikohteena – Muurame

Toukokuussa 2022 Moksin tilan maatalousyrittäjä Suvi, pikkuisäntä Valtti ja Muuramen työpajapäällikkö Pekka Piirainen katsastamassa lehmäaidan tolppien paikkaa niityllä.

Lehmille syöntiaika niityllä on lyhyt. Karulla niityllä lehmät saavat niukasti energiapitoista ravintoa. Ruohon, heinän ja puiden lehtien lisäksi lehmät syövät vain kivennäistä ja juovat vettä Muuratjärvestä.

Laidunnus edistää lehmien hyvinvointia. Niityllä on tilaa, raikasta ilmaa ja luonnonvaloa. Niitty on hyvä makuu- ja kävelyalusta nautaeläimille; siellä ne pystyvät ruokailemaan, lepäämään ja liikkumaan oman rytmin mukaan. Suuret kuuset, männyt ja lepät tarjoavat lehmille riittävän suojan, eikä katosta tarvita. Laidunnuksessa lehmät pystyvät myös hoitamaan sosiaalisia suhteitaan ja saavat turvaa toisistaan.

Laiduntajat kesällä 2024

Kesällä 2024 laiduntamassa on kahdeksan noin vuoden ikäistä hiehoa Moksin tilalta Korpilahdelta. Tytöt tunnistaa korvanumeroista:

  • 10. Valo-Pilkku
  • 11. Vaula
  • 12. Vaahtokarkki
  • 14. Vanessa
  • 15. Viikari
  • 17. Vanukas
  • 18. Virve

Laiduntajat kesällä 2023

Kesällä 2023 laiduntamassa on viime keväänä emolehmille syntyneet tyttövasikat, joita on viisi kappaletta. Toisin sanoen nämä tytöt olivat Muuramessa laiduntamassa viime kesänä omien emojensa kanssa. Tyttöjen äitien rotu on hereford ja isä musta aberdeen angus -sonni Sisu. Tytöt ovat perineet isältään mustan värin ja äidiltään valkoisen pään kuvioilla, kuten herefordeilla on.

Tytöt tunnistaa korvanumeroista:

5 – Usva
6 – Unelma
7 – Untuva
8 – Ulpu
9 – Uni

Naudat ovat Moksin tilalta Korpilahdelta. Omistajat Suvi ja Henri huolehtivat eläimistä päivittäisillä käynneillä sekä kameravalvonnalla. Myös Muuramen kunta huolehtii naudoista.

Vasikat ovat perineet isältään mustan ja äidiltään valkoisen värin. Vasikoiden nimet alkavat u-kirjaimella, sillä kaikki vuonna 2022 syntyneet vasikat nimetään näin.