Valitse sivu

Helmi-elinympäristöohjelma 2021-2030

Helmi-elinympäristöohjelma 2021 – 2030 on sekä ympäristöministeriön että maa- ja metsätalousministeriön yhteishanke. Yhteishanketta koordinoivat ELY-keskukset ja siinä ovat mukana kuntien lisäksi myös järjestöt.

Uudenmaan ELY-keskus on jo myöntänyt yhteensä 3,5 miljoonaa euroa kunnille ja järjestöille tukea luonnon monimuotoisuutta vahvistaviin töihin. Eri puolilla Suomea toteutetaan niittyjen ja metsäisten elinympäristöjen hoitoa, soiden ennallistamista sekä pienvesien, rantaluonnon, lintuvesien ja kosteikkojen kunnostusta. Toimia tehdään sekä suojelualueilla että niiden ulkopuolella perustuen maanomistajien vapaaehtoisuuteen.

Helmi-ohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Helmi-ohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostamalla vesi- ja rantaluontoa. Lisäksi ohjelma edistää ekosysteemipalveluja, vesiensuojelua, hiilensidontaa sekä muuta ilmastonmuutoksen hillintää ja muutokseen sopeutumista.

Muuramen kunnan ympäristötoimi kunnostaa Muuratharjulla sijaitsevaa Suuruspään niittyä laidunnusta varten Helmi-elinympäristöohjelmasta 2021–2030 saadun avustuksen turvin.