Valitse sivu

Nuohous

Nuohouspalvelujen järjestämistä koskevat pelastuslain muutokset tulivat voimaan 1.1.2019.

Pelastuslaitoksilta on poistunut velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Koko maassa on siirrytty nuohouspalvelujen vapaaseen tarjontaan. Nuohouspalveluja saa jatkossakin tarjota kuitenkin vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Kiinteistön omistaja huolehtii nuohoojan tilauksesta. Pääsääntöisesti tulisijat nuohotaan kerran vuodessa vakituisessa asunnossa ja kolmen vuoden välein vapaa-ajan asunnoissa ja saunoissa.