Valitse sivu

Psykologipalvelut lapsille ja nuorille

Psykologityö on osa kunnassa toimivaa peruspalvelua. Siihen sisältyvät psykologisten tutkimusten tekeminen (kehitystaso, oppimisvaikeudet, kouluvalmius, tunne-elämän vaikeudet), tukityöskentely sekä monimuotoinen yhteistyö vanhempien, koulun ja päivähoidon henkilökunnan sekä sosiaalitoimen työntekijöiden kanssa. Psykologit tekevät tarvittaessa yhteistyötä perheneuvolan, erikoissairaanhoidon ja muiden tahojen kanssa sekä ohjaavat jatkohoitoon. 

Lastenpsykologi

Muuramessa työskentelee koulutoimen ja lastenneuvolan yhteinen lastenpsykologi.

Hänen toimialueeseensa kuuluvat alle kouluikäisten lasten asiat ja koululaisista Mäkelänmäen koulun 1.-2. luokan oppilaat, YPR-opetus sekä esiopetuksen paikoista Aurinkolahti, Rajala ja Leikari.

Koulupsykologi

Koulupsykologien toimialueet on jaettu kouluittain. Toiselle kuuluu Isolahden koulu esiopetuksesta lähtien sekä yläkoulu ja lukio. Toiselle puolestaan kuuluu Mäkelänmäen koulun 3.-6.luokat sekä Kinkomaan ja Niittyaho koulut esiopetuksesta alkaen.