Valitse sivu

Psykologipalvelut lapsille ja nuorille

Psykologityö on osa kunnassa toimivaa peruspalvelua. Siihen sisältyvät psykologisten tutkimusten tekeminen (kehitystaso, oppimisvaikeudet, kouluvalmius, tunne-elämän vaikeudet), tukityöskentely sekä monimuotoinen yhteistyö vanhempien, koulun ja päivähoidon henkilökunnan sekä sosiaalitoimen työntekijöiden kanssa. Psykologit tekevät tarvittaessa yhteistyötä perheneuvolan, erikoissairaanhoidon ja muiden tahojen kanssa sekä ohjaavat jatkohoitoon.

Lastenpsykologi

Muuramessa työskentelee koulutoimen ja lastenneuvolan yhteinen lastenpsykologi.

Hänen toimialueeseensa kuuluvat alle kouluikäisten lasten asiat ja koululaisista Mäkelänmäen koulun 1.-2. luokan oppilaat Nopasta ja Leikarista, YPR-opetus sekä esiopetuksen paikoista Noppa (Mäkelänmäen koulun yhteydessä) ja Leikari.

Koulupsykologi

Koulupsykologien toimialueet on jaettu kouluittain.