Valitse sivu

Vapaaehtoistoiminta

Oletko tullut ajatelleeksi, että moni tärkeä palvelu ja tapahtuma lakkaisi olemasta ilman vapaaehtoisia tekijöitä? Tässä yksi hyvä syy sille, miksi Muuramen kunnalle on tärkeää saada kannustettua asukkaitaan osallistumaan vapaaehtoistoiminnan pariin.

Vapaaehtoistoiminnan osioon on kerätty tietoa Muuramen kunnassa tapahtuvan vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista, jotta se helpottaa juuri Sinulle sopivan vapaaehtoistoiminnan muodon löytämistä. Lisäksi vapaaehtoistoiminnan osiosta löydät tietoa siitä, kuinka tulee toimia silloin, kun joko sinä itse tai joku läheisistäsi tarvitsee vapaaehtoisen tukea.

Tärkeitä asioita liittyen vapaaehtoistoimintaan

Vapaaehtoistyötä tehdään omasta vapaasta tahdosta ilman palkkaa. Vapaaehtoisuus ei siis sido mihinkään ja toimiessa vapaaehtoisena saa itse määrittää sen, kuinka usein vapaaehtoisena toimii. Halutessaan vapaaehtoisena voi toimia, vaikka vain kertaluonteisesti.

Vapaaehtoisena toimiessa hyvä motivaatio on hyvin tärkeässä roolissa ja sen takia onkin hyvä miettiä seuraavia asioita ennen toimintaan ryhtymistä:

 • Miksi vapaaehtoistoiminta kiinnostaa ja minkä takia toimintaan haluaa mukaan?
 • Minkälainen toiminta olisi itselle mieleisintä?
 • Minkä verran omaa aikaa on mahdollisuus toiminnalle lahjoittaa?
 • Haluaako vapaaehtoistoimintaa tehdä ryhmässä vai yksin?

Vapaaehtoistoiminta on aina organisoitua ja on tärkeää muistaa, että vapaaehtoisen takana on toimintaa organisoivan tahon tuki. Selkeät ja yhteiset pelisäännöt ovat tärkeä asia, jotta hommat toimivat kaikin puolin. On myös erityisen tärkeää muistaa se, että vapaehtoisena toimiessa ei tarvitse olla mitään erityistaitoja, vaan toimintaan ryhdytään itseltään jo valmiiksi löytyvillä tiedoilla ja taidoilla.

Vapaaehtoistoiminnan hyviä puolia:

 • Toiminnassa mukana ollessa tutustuu uusiin ihmisiin ja näin ollen saat myös uusia ystäviä
 • Saa ihania uusia muistoja ja kokemuksia
 • Pääsee oppimaan uusia taitoja
 • Toiminta on yhteisöllistä ja yhdessä tekeminen on mukavaa
 • Vapaaehtoisena toimiminen tuo paljon sisältöä sekä autettavan että myös vapaaehtoisen elämään
 • Vapaaehtoistoiminnalla on positiivisia vaikutuksia myös yhteiskunnallisella tasolla
 • Kaikille toimintaan haluaville löytyy varmasti juuri oikeanlainen vaihtoehto

Muutamia esimerkkejä siitä, mitä vapaaehtoistoiminta voi olla:

 • Yhdessä ulkoilua
 • Apua kaupassakäyntiin
 • Tukea toisen ihmisen harrastustoiminnan ylläpitämiseen
 • Ruohonleikkuussa tai lumitöissä auttamista
 • Ohjelmatuokion pitämistä hoivakodilla tai Lähimmäisen kammarilla
 • Kahvittelu-, korttipeli- tai jutteluseuraa
 • Kuljetusapua
 • Digiapua

Vapaaehtoistoiminta Muuramessa

Muuramessa pääasiallista vapaaehtoistoimintaa organisoivat SPR ja Muuramen seurakunta. Myös monien muuramelaisten järjestöjen ja yhdistysten kautta pääset toimimaan vapaaehtoisissa tehtävissä. Ystävätoimintaa Muuramessa tehdään yhteistyössä seurakunnan, SPR:n ja kunnan toimesta (HYKARI-hanke). Hykari -hankkeesta voit lukea halutessasi lisää täältä: https://www.hykari.fi/

Myös Lähimmäisen kammari on Muuramen kunnan, seurakunnan sekä SPR:n yhdessä pyörittämää toimintaa, jonka mukavaan vapaaehtoisvoimin toimivaan emäntä-/ isäntäjoukkoon otetaan mielellään uusia jäseniä. Sivun oikean laidan palkista löydät Lähimmäisen kammarin toiminnasta vastaavien henkilöiden yhteystiedot. Voit olla yhteydessä myös silloin, jos sinulla on mielessäsi jokin ohjelmatuokio, jota haluaisit tulla pitämään Lähimmäisen kammarille. Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia tällaisista ohjelmatuokioista!

Helpottaaksemme kunnan asukkaita löytämään juuri itseään kiinnostavan vapaaehtoistoiminnan muodon halusimme koota Muuramen kunnassa tapahtuvan vapaaehtoistoiminnan monipuoliset mahdollisuudet esille aihealueittain. Klikkaamalla juuri Sinua kiinnostavaa toiminnan muotoa pääset lukemaan aiheesta lisää. Osioista löydät esimerkiksi linkkejä eri järjestöjen ja yhdistysten sivuille. Heidän sivuiltaan löydät aiheesta tietävien henkilöiden yhteystiedot. Alta löytyy oma osionsa myös vapaaehtoisen tukea tarvitsevalle.

Vapaaehtoisen tukea tarvitsevat

Jos sinä itse tai joku Muuramessa asuvista läheisistäsi tarvitsee seuraa tai tukea arkisissa askareissa ja ulkoilussa, niin älä jää asian kanssa yksin. Suomen Punaisen Ristin Ystävätoiminnan kautta voit saada avun ja samalla mukavaa vaihtelua päiviin. Sivun oikean laidan palkista löydät SPR Muuramen Ystävätoiminnan ystävävälityksestä vastaavan Päivi Honkonen yhteystiedot.

Lisää aiheesta ja yhteyshenkilöiden tiedot löydät täältä:

https://www.muuramenseurakunta.fi/ystava

https://www.punainenristi.fi/hae-apua-ja-tukea/apua-yksinaisyyteen/

Vapaaehtoistoiminta ystävätoiminnan parissa

Kuulostaisiko sinulle sopivalle toiminnalle toimia ystävänä jollekin yksinäisyyttä kokevalle tai muuten tukea arjessaan tarvitsevalle? Siinä tapauksessa esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin organisoima vapaaehtoistoiminta voisi olla juuri sinulle sopiva vapaaehtoistoiminnan muoto.

Lisää aiheesta ja yhteyshenkilöiden tiedot löydät täältä:

https://www.muuramenseurakunta.fi/ystava

https://rednet.punainenristi.fi/ystavatoiminta

Vapaaehtoistoiminta harrastusten tai kulttuurin parissa

Vapaaehtoisena voi toimia monipuolisesti myös harrastustoiminnan parissa.

Muuramen kunnassa pääset auttamaan ihmisiä esimerkiksi kulttuurin pariin. jos sinulla on joku erityistä apua tarvitseva sukulainen tai tuttava, niin voit toimia niin sanotun kulttuuriluotsin roolissa. Kulttuuriluotsi toimii avustettavan tukena esimerkiksi Muuramesalin konserteissa ja muissa vastaavissa esityksissä.Asiasta voit kysyä lisää kunnan osallisuus- ja kulttuuripäällikkö Johanna Pitkälältä, jonka yhteystiedot löydät kätevästi sivun oikean laidan palkista.

Lisäksi esimerkiksi Muuramen Yritys ry:ssä voi toimia vapaaehtoisena monessa roolissa, esimerkiksi valmentajana, suunnitteluryhmissä, auttamassa kisajärjestelyissä sekä muissa vastaavissa tehtävissä.

https://www.muuramenyritys.net/joukkueyhteydet

Muuratpartio ry:n toiminnassa vapaaehtoisena voi toimia esimerkiksi ryhmänjohtajana, apuohjaajana sekä leireillä, retkillä ja kilpailujen parissa.

https://www.muuratpartio.fi/

Ylle nostettu ainoastaan pari esimerkkiä ja voit aina kysyä oman harrastusryhmäsi ohjaajalta vapaaehtoisena toimimisen mahdollisuuksista.

Vapaaehtoistoimintaa ryhmätoiminnan muodossa

Jos sinua kiinnostaa toimia vapaaehtoisena osana mukavaa vapaaehtoisten joukkoa niin Lähimmäisen kammarin-, Ruokapankki Mannatuvan- sekä Muuramen seurakunnan vapaaehtoistoiminnan parista löytyy varmasti juuri sinulle sopiva vapaaehtoistoiminnan muoto. Myös Mannatuvan tiloissa käynnissä olevan OPAS-hankkeen parissa voit toimia vapaaehtoisena.

Lisää aiheista ja yhteyshenkilöiden tiedot löydät täältä:

https://www.muuramenseurakunta.fi/tule-mukaan/diakonia/vapaaehtoistehtavia

https://www.muuramenseurakunta.fi/tule-mukaan/diakonia/ruokapankki-mannatupa

https://www.mannatupa.fi/

https://www.mannatupa.fi/opas-hanke/

Kaikkien Lähimmäisen kammarin vastuuhenkilöiden yhteystiedot löydät kätevästi sivun oikean laidan palkista. Muuramen kunta on mukana toiminnan organisoinnissa.

Vapaaehtoistoimintaa lasten ja nuorten vanhemmille

Harrastustoiminnan lisäksi myös koulujen vanhempainyhdistykset kaipaavat uusia jäseniä. Älä siis arkaile hypätä toimintaan mukaan, jos haluat päästä vaikuttamaan!

Mannerheimin Lastensuojeluliitto järjestää Muuramessa viikoittain perhekahvilan, jonka toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Perhekahvilan toiminnan pyörittämiseen otetaan mielellään lisää vapaaehtoisia. Toinen MLL:n viikoittainen toiminta Muuramessa on Rajalan päiväkodilla tapahtuva perheliikuntavuoro, jonka avainvastuuhenkilönä toimii aina joku vanhemmista. MLL järjestää myös erilaisia tapahtumia, kuten esimerkiksi lastenvaatekirppis ja vappupiknik, joita järjestetään sen mukaan, miten niihin saadaan vapaaehtoisia järjestysavuksi.

https://muurame.mll.fi/yhteystiedot/

Vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet nuoret

Myös nuorien on mahdollista lähteä mukaan vapaaehtoistoimintaan.

Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet ovat laajat myös nuorille, koska esimerkiksi SPR:n ystävätoimintaan voi osallistua jo 15-vuotta täyttäneenä. Lisäksi nuoret voivat toimia vapaaehtoisena esimerkiksi Muuratpartio ry:n sekä Muuramen Yritys ry:n kautta auttaen toimimalla ohjaajina, auttamassa kisajärjestelyissä ja muissa vastaavissa tapahtumissa.

Lisää aiheesta ja yhteyshenkilöiden tiedot löydät täältä:

https://www.muuramenseurakunta.fi/ystava

https://rednet.punainenristi.fi/ystavatoiminta

https://www.muuratpartio.fi/ https://www.muuramenyritys.net/joukkueyhteydet

https://www.muuramenyritys.net/joukkueyhteydet

Leo Club Muuramessa 12–35-vuotiaat pääsevät tekemään hyvää ja toimimaan vapaaehtoisina monenlaisten tehtävien parissa. Muuramen alueen klubin yhteystiedot löydät Leo Clubin sivuilta:

https://www.leo-clubs.fi/yhteystiedot/

Vapaaehtoistoimintaa eläkeläisjärjestöissä

Muuramessa toimivien eläkejärjestöjen sisällä tapahtuu monipuolisesti vapaaehtoistoimintaa. Esimerkiksi Eläkeliitossa on Vapaaehtoistoiminta Apunen, jonka toiminta pääasiassa yksilöauttamista (ulkoiluttamista, seurana oloa jne.) ja Muuramen Eläkkeensaajat ry:ssä on voi toimia vapaaehtoisena monenlaisissa, vaihtelevissa tehtävissä ja tilaisuuksissa.

Lisää aiheesta ja Muuramessa toimivien eläkeläisjärjestöjen yhteystiedot löydät täältä:

https://elakeliitto.fi/vapaaehtoistoiminta-apunen-2

http://keski-suomi.elakeliitto.fi/yhdistykset/muurame/etusivu/

https://muurame.elakkeensaajat.fi/

https://muurame.senioriyhdistys.fi/

https://yhdistykset.elakelaiset.fi/muurame/

Vapaaehtoistoimintaa digiopastamisessa

Vapaaehtoistoimintaan voi osallistua myös digiopastamisessa. Jyväskylän yliopiston Ikääntyvien yliopiston vapaaehtoiset digineuvojat opastavat laitteiden ja sähköisten palveluiden käytössä.

https://kesayo.jyu.fi/fi/ikaantyvienyliopisto/tutoropastusta-tietotekniikka-ja-alylaitepulmiin

Vapaaehtoistoimintaa lemmikkien avulla

Vapaaehtoistoiminta on mahdollista myös lemmikkien avulla. Esimerkiksi Suomen Karva-kaverit ry:n vapaaehtoiset järjestävät lukulemmikkitoimintaa ja käyvät ilahduttamassa ikäihmisiä, kehitysvammaisia ja lapsia erilaisissa tapahtumissa, vanhainkodeissa tai kouluissa.

https://suomenkarvakaverit.fi/

Muita vapaaehtoistoiminnan vaihtoehtoja

Monien järjestöjen ja yhdistysten jäsenenä voi toimia vapaaehtoisena. Alla muutamia esimerkkejä.

Jos sinua kiinnostaa esimerkiksi taide, niin Muuramen Taideseuran jäsenenä voi osallistua vapaaehtoisena monenlaisten myyjäisten ja erilaisten tapahtumien järjestämiseen, sekä pajojen pitämiseen.

https://www.muuramentaideseura.com/

Jos hyvän tekeminen monenlaisissa vaihtelevissa tehtävissä on lähellä sydäntäsi, niin Lions Club Muuramen toiminta voisi olla sinun juttusi.

https://e-clubhouse.org/sites/muurame/index.php

Täältä löydät lisää Muuramessa toimivia yhdistyksiä ja järjestöjä:

https://www.muurame.fi/muut-yhdistykset-ja-jarjestot/