Valitse sivu

Yleissuunnitelmia

Riihivuoren kehittämissuunnitelma 2022

Muuramen kunta jatkaa Riihivuoren kehittämistä ympärivuotiseksi matkailukeskukseksi 2018 laaditun Masterplan 2030:n viitoittamalla tavalla.

Kivijärven ranta-aluetta, sen Päijänne-yhteyttä sekä vuoren ympäri rakennettavaa retkireitistöä käsittelevä Riihivuoren matkailukeskuksen reitistöjen ja ranta-alueen kehittämissuunnitelma on valmistunut.

Suunnitteluun saatiin Vapaa-ajan ja matkailun kehittämisen (M07) investointitukea ELY –keskukselta. Suunnitelma on laadittu yhdessä tarjouskilpailun voittaneen FCG Finnish Consulting Group Oy:n kanssa.

Suunnitelma sisältää:

  • Riihivuoren kiertävän 4,5 km ulkoilureitin kiinnekohtineen. Reitin varrella on mm. onkilaituri, siirtolohkareita, kalliojyrkänteitä, luola sekä näköalapaikkoja. Reittiin sisältyy kilometrin pituinen esteetön osuus.
  • Vesiväyläsuunnitelman Kivijärven Päijänne-yhteyden parantamiseksi ruoppaustarpeineen. Väylän pituus 2,7 km ja se on mitoitettu 18 m pitkälle, 4,2 m leveälle ja syväykseltään 1,8 m alukselle.
  • Vierassatamasuunnitelman Kivijärven rannalle. Suunnitelma käsittää 3 laituria, 20 venepaikkaa ja veneilijöiden peruspalvelut; sähkö-, vesi- ja jätepisteet sekä pelastusvälineet.
  • Satamarakennuksen suunnitelman vierassataman yhteyteen. Rakennuksen on varattu tiloja sekä kesä- (veneilijät, pyöräilijät) että talvikäyttöä (laskettelijat, hiihtäjät) varten. Ympärivuoden palvelevasta kahviosta on näkymät sekä rinteeseen että järvelle. Vuokrattavissa on erillinen saunarakennus uimapaikkoineen.
  • Ulkoleikkipaikan satamarakennuksen ja rannan välille. Suojaisen leikkipaikan tapahtumia voi seurata järvenpuoleisilta terasseilta.
  • Yleisen paikoitusalueen, kääntö- ja jättöpaikan, lyhytaikaisen ja henkilökunnan paikoituksen suunnitelman.

Suunnittelun alkuvaiheessa järjestettyyn työpajaan osallistui 26 alueen kehittämisestä kiinnostunutta sidosryhmien ja kunnan edustajaa. Ulkoilureittiä suunniteltaessa tutkittiin useita vaihtoehtoja maastokäynnein.

Suunnitelmaluonnokset olivat kommentoitavina internetissä loka-marraskuussa 2021. Suunnitelmista saatiin runsaasti palautetta ja kehittämisehdotuksia, joiden pohjalta lopulliset suunnitelmat on viimeistelty.

FCG Finnish Consulting Group Oy

> Suunnitelmaraportti <


Kenttätien liikuntapuiston yleissuunnitelma 2020

Kenttätien liikuntapuistoalueen yleissuunnitelman laatiminen palvelee oleellisesti strategian toteutusta myös kasvavan kunnan hyvinvoinnin edistämisen, viihtyisyyden ja vetovoimaisuuden tavoitteissa.

Monipuolinen liikuntapuistoalue tulee palvelemaan laajaa käyttäjäryhmää. Alue tuo myös oleellisia lisämahdollisuuksia koulujen opetustyöhön sekä varhaiskasvatuksen liikunnalliseen kasvatustyöhön. Kaikille avoimet liikuntapaikat aktivoivat lapsiperheiden ja nuorten lisäksi sekä aikusväestöä että ikääntyviä omaehtoiseen liikuntaan. Myös Muuramessa toimivat yhdistykset ja urheiluseurat hyödyntävät aluetta toiminnassaan.

> Yleissuunnitelma <

> Yleissuunnitelmaselostus <

> Havainnekuvat <


Keskustan kehittämissuunnitelma 2014

Tavoitteena oli tuottaa uusia ja raikkaita ideoita Muuramen keskustan kehittämisen lähtökohdiksi ja myöhemmin jalostettavaksi. Suunnittelualue käsitti Muuramen kunnassa sijaitsevan keskustaajaman. Työn tavoitteena on Muuramen keskustan vetovoimaisuuden lisääminen, alueen viihtyvyys ja toimivuus sekä palvelujen säilyminen.

Keskustan alueen kehittämissuunnitelman laadittiin yhteistyössä kiinteistönomistajien, yrittäjien ja yhdistysten sekä asukkaiden kanssa.

Työssä määriteltiin merkittävimmät uudistuskohteet keskustassa:

– Vanha ja uusi liikekeskus: näiden välinen yhteys, pääpaino vanhan liikekeskuksen alueen kehittämisessä
– Asumisen tehostaminen/tiivistäminen
– Tiejärjestelyt ja kevyenliikenteenväylät
– Muuramejoki ja kylänlahti, rannan hyödyntämismahdollisuudet
– Vihersuunnittelu, valaistus ja värit keskustassa

Työn sisältö:

– Nykytilanteen kartoitus >> KESKUSTAN ANALYYSI
– Kaavatarkastelu
– Rakennettuympäristö, maisema ja luonnonympäristö
– Liikenne ja pysäköinti

– Ongelmat/puutteet/häiriöt

– Tavoitteet: Vetovoimaisuus, viihtyisyys, turvallisuus

Kehittämissuunnitelma sisältää:

– Kehittämissuunnitelma
– Vaihtoehtoisia tarkasteluja
– Havainnekuvamainen maankäyttösuunnitelma ja lyhyt kirjallinen selostus
– Toimenpide-ehdotukset (vaiheittaiset ehdotukset)

> Keskustan kehittämissuunnitelma 2014 <