Valitse sivu

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvosto on lakisääteinen vaikuttamistoimielin, joka edistää yhteistyötä kunnan, vammaisten ja ikäihmisten sekä heidän läheistensä ja järjestöjen välillä. Vanhus- ja vammaisneuvosto tekee vaikuttamistyötä vammaisten sekä vanhusten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden edistämiseksi. Neuvosto ei ole päättävä elin. Neuvostossa on 11 jäsentä, Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunnan edustaja sekä sihteeri. Tarvittaessa vierailijoiksi kokoukseen voidaan kutsua eri toimialojen asiantuntijoita.

Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävät

  • Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, ikäihmisten, vammaisten sekä eläkeläis-, vanhustyö- ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa sekä edesauttaa ikäihmisten ja vammaisten osallistumista, osallisuutta ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon
  • Vanhus- ja vammaisneuvosto pyrkii myös edistämään ikäihmisten ja vammaisten itsenäistä selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, liikenteessä, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa
  • Vanhus- ja vammaisneuvosto seuraa ikäihmisten ja vammaisten näkökulmasta kunnan päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden parantamiseksi
  • Vanhus- ja vammaisneuvosto vaikuttaa myös ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat myös ikäihmisten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin
  • Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä on omalla toiminnallaan edistää kunnan väestön, erityisesti ikääntyneiden ja vammaisten omaehtoista toimintakyvyn ylläpitämistä sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä
  • Vanhus- ja vammaisneuvosto tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ja muille tahoille ikäihmisiä ja vammaisia koskevissa kysymyksissä sekä hoitaa muita vanhus- ja vammaisneuvoston toimialaan liittyviä tehtäviä
  • Vanhus- ja vammaisneuvosto valmistelee vuosittain toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen (katso vuoden 2021 toimintasuunnitelma)

Jäsenet toimikaudelle 2021 – 2025  

Riitta Noronen, puheenjohtaja
p. 040 762 4564, riitta.noronen1@gmail.com

Raimo Malinen, varapuheenjohtaja
p. 040 743 4097, raimo.malinenj@gmail.com

Marja-Leena Lukkarinen
p. 050 346 3676, marja-leena.lukkarinen@elisanet.fi

Sinikka Kurki
p. 040 582 6341, kurkisinikka@gmail.com

Mirja Tammela
sp. tammelamirjah@gmail.com

Marjut Junikka
p. 040 173 1414, marjut.junikka@gmail.com

Anni Lahtinen
p. 050 302 5812, anni.lahtinen49@gmail.com

Lauri Hautanen
p. 0400 946 254, lauri.i.hautanen@gmail.com

Juha Honkamäki
p. 040 546 8067, juha.honkamaki@muurame.fi

Hannu Tyrväinen
p. 040 863 1436, hannu.tyrvainen@hootee.fi

Katja Mettinen
sp. katja.mettinen@gmail.com

Timo Jylhä
p. 040 724 4002, timo.jylha@muurame.fi
Hyvinvoinnin ja palveluiden ltk

Viivi Kieloaho

sihteeri

viivi.kieloaho@muurame.fi

Voit tutustua vanhus- ja vammaisneuvoston kokouspöytäkirjoihin kunnan sivustolla: Info ja asiointi –> päätöksenteko –> Esityslistat ja pöytäkirjat 1.1.2022 alkaen.

2022

Pöytäkirja; järjestäytymiskokous 1/2022

Pöytäkirja kokous 2/2022

Pöytäkirja kokous 3/2022

Pöytäkirja kokous 4/2022

Pöytäkirja kokous 5/2022

2021-2017

Pöytäkirja kokous 2/2021
Pöytäkirja kokous 1/2021

Pöytäkirja kokous 3/2020
Pöytäkirja kokous 2/2020
Pöytäkirja kokous 1/2020
Pöytäkirja kokous 6/2019

Pöytäkirja kokous 5/2019
Pöytäkirja kokous 4/2019
Pöytäkirja kokous 3/2019
Pöytäkirja kokous 2/2109
Pöytäkirja kokous 1/2019
Pöytäkirja kokous 5/2018
Pöytäkirja kokous 4/2018
Pöytäkirja kokous 3/2018
Pöytäkirja kokous 2/2018
Pöytäkirja kokous 1/2018
Pöytäkirja kokous 2/2017
Pöytäkirja kokous 1/2017