Valitse sivu

Yrityspalvelut

Etusivu / Työ ja yrittäminen / Yrityspalvelut

Muurame on Suomen yrittäjäystävällisin kunta, jossa yrittämisellä on jo pitkät perinteet ja vankka historia. Olemme tunnettu kunta yrittäjyydestä ja sen monipuolisesta, laajasta ja osaavasta yritysverkostosta. Muuramessa jokaisella yrityksellä on mahdollisuus kasvaa, kehittyä ja kukoistaa. Olemme kestomenestyjäkunta Suomen Yrittäjät ry:n järjestämässä kuntabarometri -kyselyssä, jossa yrittäjät arvioivat kunnan elinkeinopolitiikan toimivuutta ja tuloksellisuutta. Teemme ”Muurame hengessä” tiiviistä yhteistyötä alueen yrittäjien kanssa kehittääkseemme entisestään alueen elinkeinopolitiikkaa ja parantamalla palveluitamme.  

Muuramen kunta sijaitsee yrittämisen kannalta logistisesti loistavalla sijainnilla, aivan Keski-Suomen pääkaupunki Jyväskylän vieressä, 9-tien varressa kauniin Päijänne järven tuntumassa. Muurame on kasvava ja kehittyvä kunta, jossa hyvät kulkuyhteydet takaavat sujuvan työmatka-, ja tavarantoimitusliikenteen Muurameen, maakuntiin ja maailmalle.  


Muuramen kunnan yrityspalvelut tarjoavat palveluita niin käynnissä oleville yrityksille kuin aloitteleville yrittäjillekin. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä oppilaitos- ja järjestökenttä toimijoiden kesken alueen yrittäjyyskasvatuksen eteen. 

Muuramessa yrittäjiä palvellaan ”Muurame malliin” yritysten tarpeita ja toiveita kunnellen, sekä heidän tavoitteitaan edistäen. Olemme onnistuneet luomaan yhdessä kuntaamme toimivat edellytykset yritysten kasvua ja kilpailukykyä varten. Kehitämme palveluitamme tarpeen mukaan ja luomme yhdessä entistä toimivampaa elinkeinoalustaa kunnan yritysten menestymiseksi. Muuramen mallin tehokkaalla päätöksenteolla varmistamme myös sen, että jokaisella yrityksellä on mahdollisuuksia kasvulle, kehitykselle ja kansainvälistymiselle.


Muuramen kunta ja yrittäjät toimivat tiiviissä yhteistyössä alueen yrittäjäyhteisön ja elinkeinon eduksi. Järjestämme muun muassa kahdesti vuodessa yrittäjäillan, johon kokoontuu useita alueen yrittäjiä, yritysten edustajia ja kuntakentän toimijoita tapaamaan ja keskustelemaan ajankohtaisista, elinkeinopolitiikkaan ja yrittämiseen liittyvistä asioista. Lisäksi järjestämme tarpeen mukaan erinäisiä yrittäjille suunnattuja infoja, koulutustilaisuuksia ja muita tapahtumia tai seminaareja. Kunnan johtoryhmä ja Muuramen Yrittäjien (ry.) hallitus tapaavat myös säännöllisesti ja kunnan yritysasiantuntija on kutsuttuna Muuramen Yrittäjien hallituksen kokouksiin. 

Muuramen Yrittäjät ry


Aloittavan yrittäjän palvelut

Tarjoamme yrittäjäksi aikoville kuntalaisille mm:

 • Ohjausta yrityksen perustamiseen liittyen
 • Apua liiketoimintasuunnitelman ja/tai kannattavuuslaskelmien laatimiseen
 • Tukea starttirahahakemuksen valmisteluun
 • Vinkkejä aloittavalle yrittäjälle suunnattujen tukien tai avustusten kartoittamiseen ja niiden hakemiseen 

Aloittavan yrittäjän on myös mahdollista saada kunnalta konsultointiapua eri verkostotoimijoiden yrittäjille suunnatuista tuki- ja neuvontapalveluista. Lisäksi tarjoamme aloittaville, sekä jo jonkin aikaa käynnissä oleville yrittäjille apua ja ohjausta yrityksen eri vaiheissa.  


Käynnissä olevan yrityksen palvelut

Tarjoamme toiminnassa oleville yrityksille mm:

 • Rekrytointipalveluita (osaajien löytäminen ja tukityöllistäminen).
 • Sijoittumispalveluita (yritystontit ja toimitilat).
 • Henkilöstön koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen liittyviä palveluita.
 • Tapahtumia, tilaisuuksia, seminaareja, rahoitusinfoja.
 • Apua ja tukea mm. investointihakemusten kirjoittamiseen.
 • Verkostoja ja yhteystietoja mm. julkishallinnon eri yrityspalveluihin (mm. kehittämispalvelut, kansainvälistyminen)
 • Lisätietoa mm. hallitustyöskentelystä tai omistajanvaihdosasioihin liittyen.
 • Ajankohtaisista asioista tiedottaminen
 • Yritysasiantuntijan yrityskäynnit ja yrittäjä tapaamiset.

Aloittavan yrittäjän ja käynnissä olevan yrityksen palveluista kunnassa vastaa Yritysasiantuntija, johon alkavan yrittäjän tai laajentamista, kehittämistä, sijoittumista tai työllistämistä suunnittelevan yrityksen kannattaa ottaa ensimmäiseksi yhteyttä – siitä pyörät lähtevät pyörimään ja asiat etenemään.

Yrittäjien yhteystietorekisteri