Valitse sivu

Työllisyyden kuntakokeilu

Työllisyyden kuntakokeilut alkoivat 1.3.2021 ja jatkuvat  31.12.2024 saakka. Kokeilun aikana osa TE-toimistojen tehtävistä siirretään kunnille.  Muurame, Laukaa, Jyväskylä ja Äänekoski muodostavat yhdessä Jyväskylän seudun työllisyyskokeilualueen.

Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Tavoitteena on, että yhdistämällä TE-toimistojen ja kunnan osaamista, työnhakijat voidaan ohjata nykyistä nopeammin juuri heidän kannaltaan oikeisiin palveluihin ja nopeampaan työllistymiseen.

Kuka on asiakas?

Muuramessa kuntakokeilun asiakkaita on noin 300, Jyväskylän seudun kuntakokeilun alueella asiakkaita on yhteensä noin 14 000 henkilöä

Kokeilujen kohderyhmään kuuluvat työttömät työnhakijat, jotka

– saavat Kelan maksamaa työttömyysturvaetuutta

– ovat vieraskielisiä

– ovat alle 30-vuotiaita

Jos kokeilun kohderyhmään kuuluva asiakas pääsee koulutukseen tai työllistyy määräaikaisesti ja jää sen jälkeen uudelleen työttömäksi, ohjautuu hän takaisin kuntakokeilun asiakkaaksi, vaikka alkuperäiset asiakkuuskriteerit eivät enää täyttyisikään.

Kuntakokeilun asiakkaan ei tarvitse olla erikseen yhteydessä te-palveluihin.

Ilmoittautuminen työttömäksi työnhakijaksi

Työllisyyden kuntakokeilun asiakkaaksi eli työttömäksi työnhakijaksi ilmoittaudutaan jatkossakin normaalisti TE-palveluiden Oma asioinnissa. Jos asiakas kuuluu kuntakokeilun kohderyhmään, Keski-Suomen TE-toimisto ohjaa asiakkaan automaattisesti kuntakokeilun asiakkaaksi ja kuntakokeilusta otetaan yhteyttä asiakkaaseen.

Omatyöntekijä

Työllisyyden kuntakokeilun keskiössä on kehittää sekä työnhakijoiden että työnantajien palveluja henkilökohtaisemmiksi ja paremmin asiakkaiden tavoitteita tukeviksi kokonaisuuksiksi. Asiakkaille nimetään omatyöntekijä, joka suunnittelee asiakkaan kanssa yhdessä hänen tavoitteensa mukaiset palvelut. Tarkoituksena on sujuvoittaa ja nopeuttaa työllisyyteen liittyviä palveluja asiakkaan näkökulmasta.

Sähköisen asioinnin lisäksi omatyöntekijää tavataan kasvotusten tai puhelintapaamisina (koronavirustilanteen sen hetkiset ohjeet huomioiden) ja hän tuntee asiakkaan elämäntilanteen kokonaisvaltaisesti. Omatyöntekijä kartoittaa asiakkaan osaamista, löytää vaihtoehtoja ja osaa ohjata asiakasta tarpeen mukaan muihin palveluihin. Lisäksi omatyöntekijä tekee työttömyysturvaan liittyviä lausuntoja.

Palvelut

Kuntakokeilun palveluihin kuuluvat tutut työllistymistä edistävät palvelut, kuten työnvälitys, tieto- ja neuvontapalvelut, ammatinvalinta- ja uraohjaus, palkkatuki, starttiraha alkavalle yrittäjälle, työnhaku- ja uravalmennukset, työvoimakoulutus, työ- ja koulutuskokeilu, asiantuntija-arvioinnit ja omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella. Työllisyyden kuntakokeilu tarjoaa myös kotoutumislain mukaisia kotoutumispalveluita. Lisäksi kunnat voivat järjestää asiakkailleen kuntakohtaisia työllistymistä edistäviä ja tukevia palveluita.

Pääsääntöisesti palvelut hoidetaan Muuramessa paikallisesti.

Uusi asiakaspalvelumalli

Toukokuun alussa 2022 otettiin käyttöön uusi asiakaspalvelumalli. Muutoksen myötä työnhakijoille tarjotaan aiempaa yksilöllisempää ja henkilökohtaisempaa palvelua. Tämä vaikuttaa asiakkaan arkeen useammalla tavalla: kasvokkain tapaamiset oman omavalmentajan kanssa lisääntyvät ja niitä järjestetään aiempaa useammin. Lisäksi työnhakijan työnhakuvelvollisuus uudistuu ja työttömyysturvan seuraamukset lievenevät.

Lisätietoja: https://www.jyvaskylanseutu.fi/tyollisyyskokeilu/asiakaspalvelumalli

Lisätiedot:

Jyväskylän kuntakokeilun nettisivut: www.jyvaskylanseutu.fi/tyollisyyskokeilu

Satu Huhtakangas, palveluohjaaja, p. 050 401 5820, satu.huhtakangas@muurame.fi

Meeri Hilpinen, omavalmentaja, p. 050 4386 756, meeri.hilpinen@muurame.fi

Ilkka Andsten, omavalmentaja, p.050 525 6534, ilkka.andsten@muurame.fi