Valitse sivu

Jätehuolto

Kuntien omistama jätehuoltoyhtiö Mustankorkea Oy tuottaa kaikki kiinteistön päivittäiseen jätehuoltoon liittyvät palvelut. Mustankorkea vastaa jätehuollon käytännön toteuttamisesta eli se tarjoaa kuntalaisille jätehuoltopalvelut huolehtimalla jätteiden keräyksestä, kuljetuk­sesta, vastaanotosta, käsittelystä ja hyödyntämisestä sekä jäteneuvonnasta.

Palveluihin kuu­luvat myös Mustankorkean jätekeskus ja lajittelupiha, kunnissa sijaitsevat hyötykeräyspisteet, vaarallisten jätteiden kiinteät vastaanottopaikat sekä kiertävät keräykset. Mustankorkean toimialue kattaa Jyväskylän kaupungin, Muuramen, Laukaan ja Toivakan kunnat. Alueella asuu n. 170 000 asukasta.

Ota yhteyttä Mustankorkeaan, kun

 • ilmoitat kiinteistön jätehuoltojärjestelyistä (oma tai yhteinen jäteastia)
 • muutat omia jätehuoltopalveluja, esimerkiksi tyhjennysväliä tai laskutustietoja
 • haluat selvittää jätelaskuun liittyviä asioita
 • haluat saada lisätietoa jätteiden lajittelusta tai käsittelystä
 • ilmoitat kompostoinnista tai yhteisestä jäteastiasta
 • haluat antaa palautetta hyötykeräyspisteistä ja vaarallisen jätteiden keräyksestä
   

Jätehuollon viranomaistehtäviä hoitaa kuntien yhteinen Jyväskylän seudun jätelautakunta. Lautakunnan menot katetaan Mustankorkealta yhtiön saamista tuloista laskutuksen yhteydessä. Menot koostuvat pääosin viranomaistyön henkilöstökuluista.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja Keski-Suomen ELY-keskus vastaavat jätehuollon valvonnasta. Jätehuollon valvontaa hoitaa Muuramessa Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta. 

Ota yhteyttä viranomaistehtäviä hoitavaan Jyväskylän seudun jätelautakuntaan, kun  

 • haluat pidentää sekajäteastian tyhjennysvälin 8 viikkoon
 • haluat ilmoittaa asuinkelvottomasta kiinteistöstä jätehuoltovelvoitteiden poistamiseksi
 • lisätietoa ja sähköiset lomakkeet löytyvät jätelautakunnan sivuilta jyvaskylanseutu.fi/jatehuoltoAluekeräyspisteitä ei enää ole ja kimppa- sekä kompostointi-ilmoitukset Mustankorkealle

Vaarallisten jätteiden kierrätysauto liikkuu Muuramessa aina keväisin ja syksyisin, seuraa ilmoittelua. Lisäksi ympäri vuoden vaarallisten jätteiden kierrätys Mustankorkealle. 

Palveluun liittyvät linkit

Jätehuollon tarvitsema tila -opas on nyt julkaistu:https://www.jyvaskylanseutu.fi/jatehuolto/jatehuoltomaaraykset

 Jätehuoltomääräykset jyvaskylanseutu.fi/jatehuolto/jatehuoltomaaraykset

Jätetaksa jyvaskylanseutu.fi/jatehuolto/jatetaksa

Lähimmän kierrätyspisteen löydät osoitteesta kierratys.info

Rinki rinkiin.fi/kotitalouksille – Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy

Tietosuojaseloste: Mustakorkea tietosuoja