Valitse sivu

Muuramen Suuruspään niityllä on laiduntavia lehmiä myös kesällä 2024. Korpilahtelaisen Moksin tilan kahdeksan noin vuoden ikäistä hiehoa laiduntaa niityllä niin pitkään kuin niityllä riittää syötävää -ainakin kuukauden ajan. Nautoja ei ruokita erikseen, vaan ne syövät kasvillisuutta noin kuuden hehtaarin kokoiselta niityltä, joka rajautuu Muuratjärveen.

Naudat ovat osa perinnebiotooppityötä, jota Suuruspään vanhalla laidunmaalla on tehty jo usean vuoden ajan. Eläinten laiduntaminen auttaa ennallistamaan perinteistä niittykasvillisuutta. Hankkeeseen on saatu rahoitusta Ympäristöministeriöltä. Rahoituksella on katettu alueen raivaustöitä, sekä aitaamisen kustannuksia.

Nautoja saa käydä katsomassa vapaasti, mutta aitaukseen ei saa mennä ja koirat on pidettävä kytkettynä. Lehmiä ei saa ruokkia. Lisäksi kannattaa varoa sähköpaimenta.

Lisätietoa alueesta ja hankkeesta

Suuruspään niitty – Muurame