Valitse sivu

Valtuuston kokouskutsu 11.12.2023

Muuramen valtuuston kokous pidetään virastotalon valtuustosalissa maanantaina 11.12.2023 klo 17.00. Kokouksen asialista on nähtävänä kunnan verkkosivuilla 7.12.2023 https://www.muurame.fi/paatoksenteko/ Valtuuston tarkastettu ja allekirjoitettu pöytäkirja siihen...

Isolahden osayleiskaavan muutos hyväksytty

Muuramen valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 13.11.2023 Isolahden osayleiskaavan muutoksen (§ 121) MRL 37 §: n mukaisesti. Kaavan hyväksymispäätös (pöytäkirjaote) on saatavissa Muuramen kunnanvirastosta. Muutosta hyväksymispäätökseen voidaan hakea valittamalla...

Riihiniemen asemakaavan muutos ehdotuksena nähtäville.

Riihiniemen asemakaavan muutos ehdotuksena nähtäville. Kaavamuutos koskee korttelia 624 ja siihen liittyvää puistoaluetta. Kaava on nähtävillä 10.11–11.12.2023 välisenä aikana. Kaava-aineisto on julkisesti nähtävillä Muuramen kirjastossa asiakaspalveluaikoina (os....

Valitus vesilain mukaisesta päätöksestä

Valitus Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 19.6.2023, nro 72/2023 (Teleliikennekaapelin rakentaminen Päijänteen alitse, Jyväskylä ja Muurame, hakijana Elisa Oyj) Valitus vesilain mukaisesta päätöksestä

Valtuuston kokouskutsu 22.5.2023

Muuramen valtuuston kokous pidetään virastotalon valtuustosalissa maanantaina 22.5.2023 kello 18.00. (huom. poikkeuksellinen kellonaika) Kokouksen asialista on nähtävänä kunnan verkkosivuilla 17.5.2023 katso tästä. Valtuuston tarkastettu ja allekirjoitettu pöytäkirja...