Valitse sivu

Hirviviidan asemakaava luonnoksena nähtäville

Hirviviidan asemakaava luonnoksena nähtäville. Asemakaava koskee Hirviviidan ja Ailanmaan kiinteistöjen aluetta. Suunnittelualue on noin 31 ha. Tila sijaitsee Pyyppöläntien varrella noin 2 km päässä Muuramen keskustasta. Suunnittelualueeseen kuuluu myös pätkä...

Riihiniemen asemakaavan muutos voimaan

Muuramen valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 19.2.2024 Riihiniemen asemakaavan muutoksen (§ 19). Päätöksestä ei valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Näin ollen asemakaavan muutos tulee lainvoimaiseksi tällä kuulutuksella. Muuramessa 10.4.2024...

Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 voimaantulo

Keski-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan 8.12.2023 (§ 21) Keski-Suomen maakuntakaavan 2040. Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 23.2.2024 (§ 11) määrätä maakuntakaavan tulemaan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla ennen kuin se on saanut...

Riihiniemen asemakaavan muutos hyväksytty

Muuramen valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 19.2.2024 Riihiniemen asemakaavan muutoksen (§ 19) MRL 52 §: n mukaisesti. Edellä mainitun kaavan hyväksymispäätös (pöytäkirjaote) on saatavissa Muuramen kunnanvirastosta. Muutosta hyväksymispäätökseen voidaan hakea...