Valitse sivu

Kuulutus eduskuntavaaleista

Muuramen kunnassa toimitetaan eduskuntavaalit sunnuntaina 2. huhtikuuta 2023. Vaalitoimitus alkaa vaalipäivänä kello 09.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 saakka. Perustuslain (731/1999) mukaan eduskunta on yksikamarinen ja siihen kuuluu 200 kansanedustajaa,...

Kuulutus: Yksityisteiden kunnossapitoavustukset 2023

Valtuuston vuodelle 2022 myöntämästä määrärahasta jaettavat yksityisteiden kunnossapitoavustukset jaetaan ilman erillistä hakumenettelyä viimevuotisten perusteiden mukaisesti lukuun ottamatta niitä yksityisteitä, joiden arviointiperusteet ovat oleellisesti...

Lahdenperä-Jämsä-ratayhteysasia liitteineen

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Keski-Suomen ELY-keskus) lähettää Lahdenperä–Jämsä-ratayhteyden arviointiselostuksesta laaditun perustellun päätelmän (+ liite annetuista lausunnoista ja mielipiteistä) ja sitä koskevan kuulutuksen (kuulutusaika...