Valitse sivu

Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus on tavoitteellista ja vuosittain etenevää eri taiteenalojen opetusta, jota järjestetään ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Opetussuunnitelmat toteuttavat opetushallituksen esittämiä perusteita. Taiteen perusopetusta järjestetään Muuramessa Lasten ja nuorten kuvataidekoulussa ja musiikkileikkikoulussa. Tanssin ja musiikin opetus musiikkileikkikoulua lukuun ottamatta ostetaan Jyväskylän ammattiopiston järjestämästä taiteen perusopetuksesta. Muuramesta löytyy myös taiteen perusopetusta antavia yksityisiä musiikkikouluja.

Taiteen perusopetus rahoitetaan valtionosuudella, kunnan omarahoitusosuudella ja oppilailta perittävillä lukukausimaksuilla.

Tämän sivun alaosassa tarkemmin tietoa kuvataidekoulusta, taiteen perusopetuksesta Gradialla sekä musiikkileikkikoulusta!

Lisätietoja

Osallisuus- ja kulttuuripäällikkö Johanna Pitkälä, p. 050 595 3621, johanna.pitkala@muurame.fi

Kuvataidekoulu Arja Reiman, p. 040 829 5874, arja.reiman@muurame.fi

HUOM! Kuvataidekouluun ilmoittautumisessa on teknisiä ongelmia. Ilmoittautumisaikaa on jatkettu 31.7.2024 asti.

Lasten ja nuorten kuvataidekoulu

Muuramen kuvataidekoulu antaa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista kuvataiteen perusopetusta.
Keskeisiä opetussisältöjä ovat piirustus, maalaus, keramiikka, kuvanveisto, valokuvaus, grafiikka ja arkkitehtuuri- ja  ympäristökasvatus.

Kuvataidekoulu tarjoaa valmentavaa opetusta 6-vuotiaille ja perusopetusta 7—17 -vuotiaille. Kouluun voivat hakea 6-14 vuotiaat lapset. Opetusryhmät kokoontuvat Mäkelänmäen ja Kinkomaan koulun tiloissa. Hakuaika kuvataidekouluun on keväisin, vapaita paikkoja voi hakea myös kesken lukuvuoden.

Koulu on perustettu vuonna 1998 ja se on tarkoitettu ensisijaisesti muuramelaisille.

Lisätietoja johtava opettaja Arja Reiman, p. 040 8295874, arja.reiman@muurame.fi

Kuvataidekoulun syyslukukausi alkaa 12.8.2024 alkavalla viikolla.

Kuvataidekoulun oppilashaku

Sopimus kuvien käytöstä

Opettajatietorekisteri

Oppilasrekisteri

Ota kuvataidekoulun Facebook-sivu seurantaan!

 

Musiikin ja tanssin taiteen perusopetus

Musiikin opetus perustuu valtakunnallisiin laajan opetussuunnitelman perusteisiin. Opetus jakautuu rakenteellisesti varhaisiän musiikkikasvatukseen, perustasoon ja musiikkiopistotasoon.

Musiikin perusopetukseen voi hakeutua jo 5-vuotiaana. Opintosuuntauksina ovat klassisen ja pop/jazz-musiikki. Soittamaan opitaan yksin ja yhdessä harjoitellen, esiintyen ja kuunnellen.

Perustason ja musiikkiopistotason oppilaat valitaan valintakokeen kautta. Opintoihin kuuluvat yksilöllisen opetuksen lisäksi tasolta toiselle etenevät ryhmäopetuksena toteutettavat musiikin  perusteiden sekä yhtyetaitojen opetus.

Tanssin opetus on ryhmäopetusta, joka perustuu valtakunnallisiin laajan opetussuunnitelman perusteisiin. Opetus on jaettu kolmeen eri tasoon: alkeistaso, perustaso ja syventävä taso. Gradiassa tanssin pääaineita ovat baletti, nykytanssi, jazztanssi ja hiphop.

Gradian (ent. JAO) musiikin ja tanssin opetus tapahtuu pääsääntöisesti opiston omissa tiloissa Jyväskylässä, mutta osa musiikin opetuksesta järjestetään Muuramessa Mäkelänmäen koululla.

Gradia
Pitkäkatu 19-21, 40700 Jyväskylä,
puh. 040 341 5887
gradia.fi/musiikkijatanssi

Musiikkileikkikoulu – muskari

Musiikkileikkikoulussa lapset tutustuvat musiikin maailmaan elämyksellisen ja kokonaisvaltaisen kokemisen kautta. Tunneilla lauletaan, leikitään, soitetaan ja liikutaan musiikin mukaan sekä kuunnellaan musiikkia. Samalla tuetaan lapsen luovaa ilmaisua sekä sosiaalista ja emotionaalista kehitystä. Perheryhmissä (vauva- ja taaperoryhmät) lasten ja vanhempien vuorovaikutuksella on tärkeä rooli.

Syksy 2024 kokoontumisajat ja -ryhmät – huom, aikoihin voi tulla vielä tarkennuksia:

Vauvaryhmä 3 kk-1 v (lapsi aikuisen kanssa) ti klo 14.30-15.15
Herätellään vauvan aisteja soittamalla, loruilemalla, laulamalla ja liikkumalla.

Taaperoryhmä 1 v (lapsi aikuisen kanssa) ti klo 15.30-16.15
Harjoitellaan musisointia ja yhdessä tekemistä lapsen kokonaisvaltaista kehitystä tukien.

Taaperoryhmä 2 v (lapsi aikuisen kanssa) ti klo 16.30-17.15
Harjoitellaan musisointia ja yhdessä tekemistä lapsen kokonaisvaltaista kehitystä tukien.

Musiikkileikkiryhmä 3-4  v ti klo 17.25-18.10
Musisoidaan ja tutustutaan musiikin peruselementteihin (rytmi, melodia, harmonia jne.)
leikin avulla sekä soiton alkeisiin.

Soittoryhmä 5-6 v ti klo 18.15 – 19
Tutustutaan erilaisiin soittimiin ja musiikin peruselementteihin soittamalla, laulamalla ja liikkumalla.

Syys- ja talvilomalla ei ole opetusta. Kaikki ryhmät kokoontuvat Perhekeskuksessa, Virastotie 5. Lukukausimaksut 60 e / 45 min.

Musiikkileikkikouluun ilmoittautumiset

Lisätietoja johanna.pitkala@muurame.fi / 050 595 3621

Musiikkileikkikoulun asiakasrekisteri