Valitse sivu

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun tavoitteena on hyvä ympäristön tila ja ekologisesti kestävä kehitys. Ympäristönsuojelussa painotetaan haittojen ennalta ehkäisyä. Keinoina ovat lainsäädäntö, taloudellinen ohjaus, erilaiset vapaaehtoiset ohjauskeinot sekä ympäristötietoisuuden lisääminen.

Muuramessa ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Elinvoiman ja kestävän kehityksen lautakunta alaisenaan ympäristöpäällikkö. Lautakunta kokoontuu käsittelemään lupa- ja muita asioita kerran kuukaudessa.