Valitse sivu

Kansalaistoiminnan avustukset

Kansalaistoiminnan avustuksilla luodaan edellytyksiä omaehtoiselle toiminnalle, joka suunnataan avoimesti asukkaille tavoitteena yhteisöllisyyden ja kumppanuuden vahvistaminen ja vapaaehtoistoiminnan lisääminen. Kansalaistoiminnan avustusten jakoperiaatteet ovat parhaillaan päivitettävinä (15.2.2024).

Avustuksia myönnetään Muuramessa toimivien järjestöjen ja yhteisöjen

  • asukas-, kylä- ja kansalaistoimintaan
  • vertaistoimintaan
  • monikulttuuriseen toimintaan.

Avustukset ovat joko yleisavustuksia tai kohdeapurahoja, ja ne ovat aina harkinnanvaraisia. Avustuksen tarpeellisuutta ja määrää arvioitaessa otetaan huomioon hakijan toiminnan laajuus, tarkoitus ja laatu.

Avustusta ei saa käyttää muuhun kuin siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Avustuksen käyttötarkoituksen muutoksesta päättää avustuksen myöntäjä. Mikäli käyttötilityksessä varoja ei ole käytetty myönnettyä summaa, avustus maksetaan käytön mukaisesti. Avustuksesta voidaan maksaa ennakkona enintään 50 %. Avustuksen saajan tulee ilmoittaa järjestämänsä yleisötilaisuudet Muuramen kunnan verkkosivujen tapahtumakalenteriin.

Hakuajat

  • Yleisavustukset haetaan vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.
  • Kohdeavustukset ovat haettavissa koko vuoden.

Hakemukset laaditaan kansalaistoiminnan avustushakemuslomakkeelle ja toimitetaan hallintojohtajalle, os. Hallintopalvelut, PL 1, 40951 Muurame.

Avustus maksetaan saajan toimittaman luotettavan tiliselvityksen perusteella hakijan ilmoittamalle tilille. Tiliselvitys on toimitettava hallintopalveluihin viimeistään myöntövuonna 15.12. mennessä. Yleisavustusta saaneen yhdistyksen on toimitettava viimeistään huhtikuun loppuun mennessä hallintopalveluihin edellisen vuoden hyväksytty toimintakertomus, tilinpäätös, tase ja tilitarkastuskertomus.