Valitse sivu

Bänditoiminta

BÄNDITILA Franssilan piharakennus

Bänditiloihin Harrastetalo Franssilaan (Mikkolantie 2) on jatkuva haku.

Jokainen bänditiloja käyttävä sitoutuu noudattamaan Muuramen bänditilan käyttösääntöjä. Jos sääntörikkomuksia ilmenee kyseinen bändi suljetaan pois toiminnasta.

Muuramen bänditilan käyttösäännöt

1. Alkoholin / muiden päihteiden nauttiminen ja tuonti tiloihin on ehdottomasti kielletty. Mikäli päihteiden väärinkäytöksiä tapahtuu, kyseinen bändi suljetaan pois toiminnasta tai vaihtoehtoisesti bänditila suljetaan määräajaksi.

2. Tupakkatuotteiden käyttö ja niiden esiintyminen tiloissa on kielletty. Mahdollisen tupakoinnin tulee tapahtua ulkona sille osoitetussa paikassa.

3. Tilojen käyttäjät huolehtivat tilan siisteydestä itse niin, että luovuttaessaan tilan seuraavalle se jää siistiin kuntoon. Kerran vuodessa pidetään yhteiset, joka bändiä koskevat siivoustalkoot. Ylimääräisten tavaroiden säilytys tilalla on kielletty.

4. Tilojen käyttäjä ei saa vaarantaa toisten turvallisuutta tai loukata säädyllisyyttä

5. Kunnan vakuutus kattaa ainoastaan kiinteistön. Jokaisen käyttäjän tulee selvittää oman kalustonsa vakuutukset.

6. Vahingon aiheuttaja on korvausvelvollinen tiloille aiheuttamissaan vahingoissa. Toisten tavaroita ei lainata eikä käytetä ilman lupaa.

7. Bänditilan käyttövuoro-oikeutta haetaan kunnan nuoriso-ohjaajalta. Etusijalla on alle 29-vuotiaiden muuramelaisten kokoonpanot. Eri bändejä (riippuen soittovälineiden määrästä ja jaetusta soittovälineistöstä) tilalle mahtuu n. seitsemän. Bänditilan käyttöoikeuden ja avaimen saa heti jos bändikämpässä on tilaa.

8. Valinta vahvistetaan kirjallisella bänditilan käyttösopimuksella.

9. Tila on käyttäjille maksuton.

10. Bänditila on avoinna joka päivä 9.00-22.00

11. Käyttäjät laativat itse harjoitusvuorot, niin että jokaisella yhtyeellä on mahdollisuus soittaa tasapuolisesti. Harjoitusvuorot haetaan Google kalenterilla, jonka käyttöoikeudet saa avaimen luovutuksen yhteydessä.

12. Tilan käyttäjistä pidetään bändirekisteriä, jota päivitetään nuoriso-ohjaajien toimistoon. Mikäli bändin nimi muuttuu tai bändin jäsenet vaihtuvat, on bändin yhteyshenkilö velvollinen päivittämään tiedot nuoriso-ohjaajalle.

13. Bänditilan vakituisia käyttäjiä ovat vain bändirekisteriin merkityt henkilöt. Bänditila on tarkoitettu vain soittamista, harjoituksia ja bändin kokoontumista varten. Ylimääräisten tai ulkopuolisten henkilöiden läsnäolo on sallittua jos se liittyy bänditoimintaan ja se ei ole toistuvaa/pysyvää toimintaa.

14. Avaimen haltija (vastuuhenkilö) on ensisijassa vastuussa koko bändin sääntöjen noudattamisesta. 15. Sääntörikkomuksista seuraa varoitus. Kahdesta varoituksesta kyseinen bändi suljetaan toiminnasta. Mikäli päihteiden väärinkäytöksiä tapahtuu, suljetaan kyseinen bändi toiminnasta välittömästi.

16. Bänditiloista vastaa Muuramen nuorisopalvelut