Valitse sivu

Yritystontit

Muuramen kunnassa on tarjolla neljä teollisuuden ja muun liiketoiminnan tonttikokonaisuutta Sillanniitty, Punasilta, Teollisuuskylä ja Kuusanmäen yritysalue. Kaikki alueet sijoittuvat logistisesti hyville sijainneille, palveluiden ja yritystoimijoiden yhteyteen liikennevilkkaan Ysitien varrelle.

Vapaana olevat tontit ovat karttapalvelussa jatkuvassa haussa. Tontti muuttuu varatuksi ensimmäisen hakemuksen saavuttua.

Varaus on voimassa 8 kuukautta, jonka aikana tontti pitää ostaa (vuokrata) tai muuten varaus raukeaa. Tonttihakuun liittyvät muut aineistot pyydetään lähettämään osoitteeseen: janne.teppo@muurame.fi


Sillanniitty

Muuramen Sillanniittyyn rakentuu lähitulevaisuudessa kaupallisten palveluiden ja yritystoiminnan uusi maakunnallinen maamerkki. Alue vahvistaa Muuramen keskustan pohjoisosan kaupallista vetovoimaa ja alueen sijainti vilkkaasti liikennöidyn Ysitien varrella mahdollistaa Muuramen oman väestön ostovoiman lisäksi myös ohikulkuliikenteen ostovoiman hyödyntämisen. Sillanniityn alue tarjoaa ihanteelliset liikenneyhteydet ja toimintaympäristön keskellä Suomea. Matkaa Jyväskylän keskustaan on vain 13 km ja Tampereelle noin 130 km.

Alue on asemakaavassa liikerakennusten korttelialuetta (KM-1), jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä, sekä teollisuusrakennusten korttelialuetta (TY-3). Liikerakennusten korttelialueen koko on reilu 60 000 m² ja sen pääkäyttötarkoituksen mukainen rakennusoikeus 20 000 kem². Teollisuusrakennusten korttelialueiden tonttien koot vaihtelevat noin 3000 m² yli 8000 m². TY-tontit on esivalmisteltu tasaamalla. Pääkäyttötarkoituksen mukainen rakennusoikeus määräytyy tehokkuusluvun e=0,60 mukaan. Tehokkuusluvussa määräytyvän rakennusoikeuden lisäksi tonteille on sallittua rakentaa tiloja yksityisiä ja/tai julkisia vapaa-ajan palveluja varten 1,5-kertaisesti. Tonttijako on ohjeellinen ja tontteja voidaan yhdistää tai lohkoa tarpeen mukaan.

Sillanniitty

Punasilta

Punasillan liike- ja teollisuusalue sijaitsee Ysitien varrella, keskeisellä ja logistisesti hyvällä sijainnilla Muuramen pohjoispäässä. Punasillasta on noin 13 km. etäisyys Jyväskylään ja n. 130 km. Tampereelle. Punasillan alueella on useita tuotannollisia ja palvelualan yritystoimijoita. Lisäksi alueelle on kehittynyt automyynnin ja huollon keskittymä. Punasillan tonttien hinta on 5 €/m². Tonteilla on valmiina kunnallistekniikka.

Punasilta

Teollisuuskylä

Teollisuuskylä sijaitsee Muuramen eteläpuolella Ysitien varrella. Teollisuuskylään on yli 40-vuotisen historian aikana syntynyt noin 80 uutta yritystä ja työpaikkoja yli tuhat. Teollisuuskylästä on kehittynyt muun muassa metalliteollisuuden osaamiskeskus, jossa alueen yrityksille on kehittynyt hyvä yhteistyöverkosto.

Teollisuuskylä

Kuusanmäen yritysalue

Kuusanmäen yritysalue sijaitsee noin 5 km Muuramen keskustasta etelään Ysitien varrella, Kuusanmäentien liittymän välittömässä läheisyydessä. Alueelta on matkaa Jyväskylään noin 20 km ja Tampereelle noin 125 km. Alue on asemakaavassa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta. Tonttien koot vaihtelevat vajaasta 3000 – 9000 m² . Rakennusoikeus tonteilla määräytyy tehokkuusluvun e=0,60 mukaan. Tonttijako on ohjeellinen ja tontteja voidaan yhdistää tai lohkoa tarpeen mukaan. Tonttien myyntihinta on 7€/m²

Katso Kuusanmäen yritysalueen tonttiesite.

Kuusanmäki