Valitse sivu

Yritystontit

Muuramen kunnassa on tarjolla neljä teollisuuden ja muun liiketoiminnan tonttikokonaisuutta, jotka kaikki sijoittuvat logistisesti hyville sijainneille palveluiden ja yritystoimijoiden yhteyteen. Kunnan teollisuus- ja liiketonttitarjonta on toistaiseksi riittänyt, mutta kysyntä on myös vilkasta, siksi kunnalla on käytössä maksuton tonttivarausmenettely. Tonttivarauksesi käsitellään Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunnassa, joka hyväksyy varauksen. Varaus on voimassa 8 kuukautta, jonka aikana tontti pitää ostaa tai muuten varaus raukeaa. Tonttivarauslomake on ladattavaissa tästä

Muuramen kunnan vapaat ja myynnissä olevat teollisuustontit voit katsoa alla olevasta linkistä. Tonttien rajat ovat ohjeellisia – voimme tarvittaessa yhdistää tai lohkoa tontteja rakennustarpeen mukaan.


Sillanniitty

Sillanniityn liiketonttialue valtatie 9 varrelta kilpailutettiin keväällä 2019 ja liiketonttiin on tehty varaus. Tontin koko on noin 6 ha ja siihen saa rakentaa paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan tiloja 20 000 k-m². Sillanniityn liiketonttialue on luonnollinen jatkumo 9-tien varrella sijaitsevan kauppakeskittymä Muuramkeskuksen kokonaisuudelle.  Muuramekeskus laajenee suuremmaksi alueeksi, sillä Muuramen kunta on ostanut 35 hehtaaria maata 9-tien länsipuolelta. Alue on kaavoitettu kaupan ja teollisuuden alueeksi. Sillanniityn tontille on suunniteltuna erikoistavarakaupan tontin lisäksi 12 muuta yritystonttia. Sillanniityn yritystonttien varausaikataulusta tiedoteaan myöhemmin.

Katso tästä Sillanniityn havainnekuvat


Punasilta

Punasillan liike- ja teollisuusalue sijaitsee ysitien varrella, keskeisellä ja logistisesti hyvällä sijainnilla Muuramen pohjoispäässä. Punasillasta on noin 15 kilometrin etäisyys Jyväskylään ja 135 km:a Tampereelle. Punasillan alueella on useita tuotannollisia että palvelualan yritystoimitoijoita. Lisäksi alueelle on kehittynyt automyynnin keskittymä. Tonttien hinta 5 €/m2. Tonteilla on valmiina kunnallistekniikka.


Teollisuuskylä – Business Park

Teollisuuskylä sijaitsee Muuramen eteläpuolella 9-tien varrella. Teollisuuskylään on yli 40-vuotisen historian aikana syntynyt noin 80 uutta yritystä ja työpaikkoja yli tuhat. Teollisuuskylästä on kehittynyt muun muassa metalliteollisuuden osaamiskeskus, jossa alueen yrityksille on kehittynyt hyvä yhteistyöverkosto.


Kuusanmäen teollisuusalue

Teollisuusalue sijaitsee noin 5 km Muuramen keskustasta etelään 9-tien varrella, Kuusanmäentien liittymän välittömässäläheisyydessä. Alueelta on matkaa Jyväskylään noin 20 km ja Tampereelle noin 125 km. Alue on asemakaavassa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta. Tonttien koot vaihtelevat vajaasta 3000 neliömetristä yli 9000 neliömetriin. Rakennusoikeus tonteilla määräytyy tehokkuusluvun e=0,60 mukaan. Tonttijako on ohjeellinen ja tontteja voidaan yhdistää tai lohkoa tarpeen mukaan. Tonttien myyntihinta on 7 euroa/neliömetri.

Alueella muutamia vapaita tontteja vielä tarjolla. Katso Kuusanmäen teollisuusalueen yritystonttiesite tästä