Valitse sivu

Kaavoituksen sopimukset

Kaavoituksen sopimukset

Kaavoitukseen liittyviä sopimuksia ovat kaavoituksen käynnistämissopimus ja maankäyttösopimus.

Kaavoituksen käynnistämissopimus:
Kaavoituksen käynnistämissopimuksessa kunta sopii yksityisen maanomistajan kanssa kaavahankkeen käynnistämisestä yksityisen omistamalle maalle. Käynnistämissopimuksessa voidaan tuoda esille osapuolten tavoitteita kaavoitukseen liittyen.

Maankäyttösopimus:
Kaavasta tai kaavamuutoksesta tehdään tarvittaessa maankäyttösopimus. Asemakaavoitettavan alueen maanomistajalla, jolle asemakaavasta aiheutuu merkittävää hyötyä, on velvollisuus osallistua kunnalle yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin (MRL § 91 a). Maankäyttösopimuksessa huomioidaan maanomistajalle koituva arvonnousu ja kunta perii osan arvonnoususta kattamaan alueen suunnittelusta sekä toteutuksesta koituvat kustannukset.

Maankäyttösopimus voidaan tehdä, kun kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Maankäyttösopimuksen tulee olla allekirjoitettu, hyväksytty ja lainvoimainen ennen kaavan hyväksymistä.

Maankäyttösopimuksiin liittyvät periaatteet Muuramen kunnassa