Valitse sivu

Hae oppilaaksi

Perusopetuksen 1. luokalle, esiopetukseen ja iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen lukuvuodeksi 2024-2025 tapahtuu ajalla 17.–31.1.2024. Ensimmäiselle luokalle ilmoittautumisesta huoltajat saavat kotiin viikon 2 aikana Wilma-viestin tai kirjeen, jossa on tarkemmat ohjeet. Ensimmäiselle luokalle tulevan oppilaan koulu on yleensä asuinpaikkaa lähinnä oleva koulu. Oppilasmäärien vaihdellessa voi opetusryhmien muodostuminen joskus edellyttää oppilaan ohjaamista muuhunkin kuin lähimpään kouluun. Oppilaaksi ottamisesta ja luokkiin sijoittamisesta päätetään toukokuun 2024 aikana.

Peruskoulu

Peruskoulun 1. luokan aloittavat kaikki vuonna 2017 tai sitä aikaisemmin syntyneet lapset, jotka eivät ole vielä aloittaneet koulunkäyntiään. Vuonna 2018 syntyneet lapset, joilla on 11-vuotinen oppivelvollisuus, aloittavat koulunkäynnin 6-vuotiaina.

Mikäli huoltaja haluaa lykkäystä lapsensa koulunkäynnin alkamiseen, tulee sitä koskeva hakemus (hakemus koulunkäynnin aloittamisesta säädettyä aiemmin tai myöhemmin) toimittaa kotia lähinnä olevan koulun rehtorille. Hakemukseen on liitettävä lääkärin tai psykologin antama lausunto.

Mikäli kouluun ilmoitettu oppilas tai koulussa jo oleva oppilas muuttaa pois paikkakunnalta ennen koulun alkamista, on muutosta ilmoitettava koulun rehtorille tai opetuspalveluihin.

Iltapäivätoiminta

Muuramen kunnassa järjestetään 1. ja 2. luokan oppilaille sekä erityisopetuksen oppilaille koulupäivän jälkeen iltapäivätoimintaa. Viikon 2 aikana kotiin lähetettävässä Wilma-viestissä tai kirjeessä annetaan informaatiota toiminnasta ja tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen. Hakuaika on 17.–31.1.2024. Toimintaan voi hakea myöhemminkin, mutta paikat täytetään varsinaisena hakuaikana ilmoittautumisjärjestyksessä.

Esiopetus

Esiopetuksen elokuussa 2024 aloittavat vuonna 2018 syntyneet lapset sekä pidennetyn oppi­velvollisuuden piirissä olevat vuonna 2019 syntyneet. Lisäksi esiopetus koskee niitä seitsemänvuotiaita, joiden perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella.

Hakuaika esiopetukseen on 17.–31.1.2024. Muuramessa kunnalliseen esiopetukseen haetaan osoitteessa https://www.muurame.fi/palvelut/hakeminen-varhaiskasvatukseen-ja-esiopetukseen-sahkoinen-asiointi/

Päätökset esiopetuspaikoista tehdään 1.5.2024 mennessä.

Ensisijainen esiopetuspaikka on lähipäiväkoti/esiopetusryhmä.

Kunnallinen esiopetus:

Isolahden päiväkoti, Pukkimäentie 1 Muurame

Kinkomaan päiväkoti, Purotie 2 Kinkomaa

Leikarin päiväkoti, Tervamäentie 3 Muurame

Niittyahon päiväkoti, Männikkötie 5 Muurame

Keskustan alueen esiopetus Mäkelänmäen Nopassa, Nisulantie 1 Muurame

Maksutonta esiopetusta annetaan 4 h/ pvä, pääsääntöisesti klo 8.30–12.30. Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, sitä haetaan samalla sähköisellä hakemuksella. Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi vuorohoitoa (klo 18–06) yksityisessä Aurinkolahden päiväkodissa, haetaan täydentävään varhaiskasvatukseen sähköisen asioinnin kautta palveluseteliä (päivä-, ilta- tai vuorohoito).

Jos matka kotoa ensisijaiseen esiopetuspaikkaan on yli 3,5 km, huoltajat voivat hakea lapselle koulukuljetusetuutta Muuramen kunnassa voimassa olevien koulukuljetussääntöjen mukaisesti. Koulukuljetusetuus ei koske esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta.

Koulukuljetushakemus palautetaan 31.5.2024 mennessä Wilmassa ja päätökset kuljetuksista tehdään 30.6.2024 mennessä. Tiedot liikennöitsijöistä ja koulukuljetusreiteistä tulevat kunnan verkkosivuille ajankohtaista osioon koulunalkamisviikolla. Lisätietoja päiväkodinjohtajilta, varhaiskasvatuksen asiakaspalvelusta tai henkilöstöltä

Ilmoittautuminen kouluun kesken lukuvuotta

Oppilaan muuttaessa Muurameen

Jos perhe muuttaa Muurameen kesken lukuvuotta, ilmoittaudutaan kouluun ottamalla yhteyttä koulun rehtoriin.

Muuramen perusopetuksessa lapsen ensisijainen lähikoulu määräytyy perustopetuksen oppilaaksioton periaatteiden mukaisesti.

Oppilaan vaihtaessa asuinpaikkaa kunnan sisällä

Oppilaan muuttaessa asuinpaikkaa Muuramen kunnan sisällä kesken lukukauden, hänelle osoitetaan uusi lähikoulu, jossa tehdään uusi oppilaaksiottopäätös. Oppilaalla on kuitenkin huoltajan halutessa oikeus hakea ennen asuinpaikan vaihtumista osoitettuun lähikouluun ns. toissijaisena hakijana. Jos oppilas käy muuta kuin oppilaaksioton periaatteiden mukaista lähikoulua, vastaa huoltaja tällöin oppilaan koulumatkan kustannuksista.