Valitse sivu

Kesätyöseteli

Nuorten kesätyöseteli 2022

Muuramen kunta tukee nuorten kesätyöllistymistä kesätyöseteleillä. Muuramessa toimivat yritykset, yhdistykset ja säätiöt voivat hakea 200€ arvoista seteliä yhdessä kesätyöntekijän kanssa. Setelin tavoite on helpottaa nuorten työllistymistä Muuramessa toimiviin yrityksiin ja yhdistyksiin.

Kesätyösetelin ohjeet ja ehdot

 • Kesätyöseteli haetaan yhdessä nuoren kanssa. Kesätyöntekijän tulee olla muuramelainen 15-17-vuotias nuori. Työntekijän tulee olla täyttänyt 15-vuotta ennen työsuhteen alkamista
 • Yhdelle kesätyöntekijälle voidaan myöntää vain yksi kesätyöseteli. Kesätyöseteli myönnetään nuorille, jotka eivät ole olleet aiemmin kesätyösetelin tai Muuramen kunnan kautta kesätyössä. Nuoren kesätyöllistymistä voidaan tukea joko kesätyösetelillä tai kunnan kesätyöpaikalla. Ei molemmilla
 • Tukea maksetaan 1.6.–31.8.2022 välisenä aikana työllistetyistä nuorista.
 • Kesätyö kestää pääsääntöisesti kaksi viikkoa ja työaika on 6 h / päivä eli 30 h / viikko. Työaika on myös soviteltavissa työntekijän ja työnantajan kesken (esim. 15h/vko, neljän viikon ajan), mutta kokonaistyöaika on kuitenkin oltava 60 h / seteli
 • Kesätyöntekijän työaika on maksimissaan 30h/vko ja se on sijoitettava klo 6–22 väliseen aikaan. Juhannusaatto on palkallinen vapaapäivä.
 • Kesätyöstä tehdään kirjallinen työsopimus ja työstä on maksettava ko. alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Minimissään kesätyöntekijän palkka on kuitenkin 375€ + lomakorvaus
 • Työnantaja vastaa nuoren palkkauksesta, lakisääteisistä palkan sivukuluista, työsopimuksesta, vakuutuksista ja muista vastaavista työllistämisen toimenpiteistä. Kesätyösetelin myöntöä varten työantajalla tulee olla y-tunnus. Työnantajan velvollisuudet ja vastuut eivät siirry Muuramen kunnalle.
 • Työnantajan on kiinnitettävä erityistä huomiota nuorta työntekijää koskeviin työaika- ja turvallisuusmääräyksiin.  Alla olevat linkit avautuvat uusiin ikkunoihin.
 • Tukea ei myönnetä yhtiöille, joissa Muuramen kunta omistaa yhtiön osakkeita. Tukea ei makseta, jos yritys saa muuta julkista tukea työllistämänsä nuoren palkkauskustannuksiin.
  Työnantaja on velvollinen maksamaan erilliset korvaukset ilta-, viikonloppu- ja pyhätöistä.
 • Kesätyöseteli maksetaan työsuhteen päättymisen jälkeen työnantajan ilmoittamalle tilille. Työnantaja täyttää ja palauttaa kesätyösetelin tilityslomakkeen. Tilityslomakkeeseen liitetään mukaan kopio nuoren työsopimuksesta ja tosite maksetusta palkasta.
 • Tilityslomake tulee palauttaa liitteineen viimeistään 30.9.2022 kirjeitse Muuramen Nuorisokeskukseen merkinnällä Muuramen Nuorisopalvelut/ Kesätyöseteli (Virastotie 2, 40950 Muurame). Tilityslomaketta ja liitteitä vastaan työnantajalle hyvitetään 200€. Työnantaja ei lähetä erikseen kuntaan laskua.

Jos jostain syystä kesätyö ei onnistu, niin ilmoitattehan siitä nuorisopalveluihin mahdollisimman pian! Näin kesätyöseteli voidaan myöntää seuraavalle. Huomioithan myös, että kesätyösetelikorvausta ei makseta, jos kesätyöntekijälle ei ole maksettu ehtojen mukaista palkkaa, dokumentit ovat puutteellisia tai niitä ei ole toimitettu ajoissa.

Covid- 19 tilannetta seurataan säännöllisesti ja viranomaisten ohjeistukset voivat muuttaa kunnan kesätyösetelikäytäntöä.

Kesätyösetelin hakeminen