Valitse sivu

Kirjastokortti ja käyttösäännöt

Muurame on osa Keski-kirjastoja. Kirjastoverkko kattaa kaikki Keski-Suomen 23 kuntaa sekä yli 50 toimipistettä. Sama kirjastokortti ja verkkokirjasto toimivat kaikissa alueen kunnissa. Teoksia voi tilata mistä tahansa kirjastosta haluamaansa kirjastoon ja yhdellä kirjastokortilla on lainattavissa yli 2,3 miljoonaa nidettä.

Keski-kirjastojen verkkokirjasto löytyy osoitteesta: keski.finna.fi. Omiin tietoihin pääset kirjautumaan kirjastosta saamillasi tunnuksilla (kirjastokortin numero + PIN-koodi). Verkkokirjastossa voit hakea aineistoa, uusia lainoja, tehdä varauksia ja maksaa myöhästymismaksuja. 

Keski-kirjastoissa:

– yksi kirjastokortti käy kaikissa kirjastoissa
– yli 2,3 miljoonaa kirjaa tai muuta aineistoa käytettävissä
– hyllyssä olevaa aineistoa voi tilata toisesta kunnasta
– yhteinen verkkokirjasto

Keski-kirjastojen käyttösäännöt

Kirjaston käyttösäännöt hyväksytty Muuramen Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunnassa 12.09.2017 § 15,  ja ne ovat voimassa toistaiseksi.

Asiakas on sitoutunut noudattamaan näitä käyttösääntöjä ja niihin tehtäviä muutoksia asioidessaan kirjastossa, saadessaan kirjastokortin tai suostuessaan vastuuhenkilöksi. Kunnan oikeus laatia kirjastoon käyttösäännöt perustuu lakiin yleisistä kirjastoista (1492/2016).

Keski-kirjastot tarjoavat maksutta asiakkaiden käyttöön aineistokokoelmia, verkkoaineistoa, tietopalvelua, asiakastyöasemia, sekä työskentely- ja lukutiloja.

Asiakkaat voivat tehdä aineistosta varauksia ja hankintaehdotuksia.

Henkilökunta vastaa mielellään kirjaston toimintaan liittyviin kysymyksiin.

Kirjastokortti, asiakasrekisteri ja asiakkaan tietosuoja

Lainaamiseen ja joidenkin muiden palveluiden käyttämiseen tarvitaan kirjastokortti. Kirjastokortin saa kaikista Keski-kirjastojen toimipisteistä. Kirjastokortti annetaan jokaiselle, joka asiakkaaksi ilmoittautuessaan antaa kirjaston pyytämät tiedot ja todistaa henkilöllisyytensä valokuvalla ja henkilötunnuksella varustetulla henkilöllisyystodistuksella. Kirjastolla on oikeus rekisteröidä lainaajan henkilötunnus (Tietosuojalautakunnan päätökset 46/1993 ja 27/1994 ja Henkilötietolaki 523/99, 13§). Alle 15-vuotias tarvitsee täysi-ikäisen vastuuhenkilön saadakseen kirjastokortin.

Jokaisella kortinhaltijalla on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu. Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste on nähtävillä Keski-kirjastojen verkkosivuilla sekä kaikissa kirjastoissa. Linkki Keski-kirjastojen asiakasrekisterin tietosuojaselosteeseen (pdf).

Kirjastokortti on henkilökohtainen

 • Kortinhaltija sitoutuu korvaamaan vahingoittamansa, kadottamansa tai palauttamatta jättämänsä aineiston.
 • Kirjastoissa, joissa on työasemien hallintajärjestelmä, vain kortinhaltija voi käyttää korttia työasemille kirjautumiseen.
 • Asiakas on velvollinen ilmoittamaan nimi- tai osoitetietojen muutoksista.
 • Kortin katoamisesta on ilmoitettava viipymättä.
 • Asiakas ei ole vastuussa aineistosta, joka on lainattu kadonneella kortilla sen jälkeen kun ilmoitus kortin katoamisesta on tehty.
 • Kortinhaltija, sekä alle 15-vuotiaan kortinhaltijan vastuuhenkilö, on sitoutunut noudattamaan kirjaston käyttösääntöjä.
 • Kirjastokortti voidaan myöntää kunnan määrittelemillä ehdoilla yhteisölle tai laitokselle. Yhteisökortista vastaa yhteisön nimeämä vastuuhenkilö.
 • Kirjastokorttihakemus (pdf)

Lainaaminen ja kirjaston käyttöoikeus

Keski-kirjastojen kirjastokortti käy kaikissa Keski-kirjastoissa. Keski-kirjastojen laina-ajoissa ja laina-rajoituksissa voi olla kirjastokohtaisia vaihteluja. Asiakas menettää lainausoikeutensa kaikissa Keski-kirjastoissa, jos hän jättää lainat palauttamatta ja maksut maksamatta tai turmelee kirjastoaineistoa. Lainauskielto päättyy, kun maksut on maksettu.

 • Aineistoa lainattaessa tulee ottaa huomioon, että laina-aika päättyy eräpäivänä kirjaston aukioloajan päättyessä ja verkkokirjastossa vuorokauden vaihtuessa
 • lainoja voi uusia viisi kertaa, mikäli niistä ei ole varauksia
 • samanaikaisesti voi olla enintään 100 lainaa.

Kuvatallenteiden lainauksessa kirjastot noudattavat Kansallisen audiovisuaalisen instituutin mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikön asettamia ikärajoja [Kuvaohjelmalaki 710/2011]. Kirjasto ei vastaa lainatun aineiston tai käytetyn välineistön aiheuttamista vahingoista.

Kirjaston käyttäjä ei saa kirjastossa asioidessaan aiheuttaa häiriötä kirjaston muille käyttäjille eikä henkilökunnalle, eikä vaarantaa kirjaston viihtyisyyttä eikä turvallisuutta. Kirjaston henkilökunnalla on oikeus poistaa kirjaston tiloista henkilö, joka olennaisesti häiritsee muita asiakkaita tai kirjaston toimintaa tai vahingoittaa kirjaston omaisuutta. Tällaisesta toistuvasta häiritsevästä käyttäytymisestä seuraa kirjaston käyttöoikeuden menettäminen määräajaksi. Käyttökiellon päättää aina kunta hallintopäätöksenä ja se on kirjastokohtainen. Kestoltaan kielto voi olla enintään 30 päivää.

Verkkokirjaston käyttö

Verkkokirjasto toimii osoitteessa keski.finna.fi. Verkkokirjastossa asiakkaalla on käytössään kaikkien Keski-kirjastojen yhteinen aineistotietokanta. Kirjastokortin numerolla ja PIN-koodilla asiakas voi nähdä omat käyttäjätietonsa ja lainansa, uusia lainoja, tehdä ja perua varauksia sekä päivittää käyttäjätietojaan.

Asiakas saa kirjastossa tai verkkokirjastossa ilmoittamaansa sähköpostiin muistutuksen lähestyvästä eräpäivästä. Kirjasto ei ole vastuussa sähköisten ilmoitusten perillemenosta.

Maksut

Keski-kirjastoissa käytössä olevat maksut vaihtelevat kunnittain. Tiedot maksuista, myöhästymisilmoitusten lähettämisestä ja aineistojen korvaamisesta kerrotaan kunkin kirjaston internetsivuilla tai esitteissä.

Kaikissa Keski-kirjastoissa:

 • 10 euron velkasaldosta seuraa lainauskielto
 • kerran vuodessa pienempikin velkasaldo on maksettava kokonaan.

 © Keski-kirjastot 2017

MUURAMEN KUNNANKIRJASTON PERIMÄT MAKSUT

Myöhästymismaksut:
laina / alkava viikko 0,50 €
enimmäismaksu / laina 3,50 €
lehdet 0,20 € / viikko
videot, DVD:t, Bluerayt ja viikkolainat / vrk 0,30 € (enimmäismaksu / laina 4,20 €)
Lasten- ja nuortenosastojen aineistoista ei peritä myöhästymismaksuja.

Palautuskehotus lähetetään 2 viikon kuluttua eräpäivästä. Lasku lähetetään 7 viikon kuluttua eräpäivästä. Dvd- ja blueray-levyjen sekä viikkolainojen osalta myöhästymishuomautus lähetetään heti eräpäivän jälkeisenä arkipäivänä.

Palautuskehotus 1 €. Laskun käsittelymaksu 1 €.

Myöhästymismaksu kirjautuu asiakkaan tietoihin, kun myöhästynyt aineisto rekisteröidään palautuneeksi.

Lainausoikeuden menetys

10 euron velkasaldosta seuraa lainaus- ja varauskielto, kunnes maksu tai sen osa on suoritettu. Lainausoikeus menetetään myös, kun palauttamattomasta aineistosta on lähetetty lasku. Käyttökielto astuu voimaan kaikissa järjestelmään kuuluvissa kirjastoissa. Käyttökielto poistuu, kun kaikki aineisto on palautettu tai korvattu.

Mikäli aineistoa ei ole huomautuksista huolimatta palautettu tai maksuja maksettu, perintä siirtyy perintätoimistolle, joka perii kirjaston saatavien lisäksi omat kulunsa.

Kerran vuodessa maaliskuun alussa asiakkaiden on maksettava kaikki siihen saakka kertyneet maksunsa.

Vahingoittunut tai kadonnut kirjastoaineisto korvataan ensisijaisesti samalla tai samanarvoisella aineistolla. Jos aineistoa ei ole saatavissa, asiakas maksaa aineiston korvaushinnan. Aineistokohtaisen tekijänoikeusmaksun vuoksi video-, DVD- tai CD-ROM -tallenteita ei voi korvata uudella kappaleella.

Muut maksut

 • kirjastokortin uusiminen 2 €
 • Aineiston varaaminen ja seutuvaraukset ilmaisia, mutta varauksen noutamatta jättämisestä peritään 2 €.
 • Kaukolainat pääsääntöisesti maksuttomia. Poikkeuksena tieteelliset kirjastot (esim. ammattikorkeakoulut ja yliopistot), jotka perivät lähettämistään kaukolainoista maksua. Noista kaukolainoista peritään asikkaalta maksu lähettävän kirjaston laskun mukaan.
 • valokopio/tuloste A4  0,40 €
 • valokopio/tuloste A3  0,80 €
 • kaksipuoleisesta kopiosta peritään kaksinkertainen hinta
 • skannauksesta ei peritä erillistä maksua
 • muovikassi 0,20 €
 • kangaskassi 4€
 • kadonnut/rikkoutunut levy- tai videokotelo1,50 €
 • kadonnut/rikkoutunut moniviestinkotelo 4,20 €
 • korjauskulut 3,50 €

Muuramen kunnankirjaston perimät maksut hyväksytty asukaspalveluiden lautakunnan kokouksessa 12.05.2015 (§13). Maksut tarkistettu 1.1.2017 uuden kirjastolain tuomien muutosten (varausmaksujen poistuminen) osalta.