Valitse sivu

Vireillä olevat kaavat

Vireillä olevat kaavat

Tällä sivulla ovat lueteltuina ja esitettyinä Muuramen kunnan kaikki tällä hetkellä vireillä olevat eli parhaillaan käynnissä olevat yleis- ja asemakaavat.

Vireillä olevat asema- ja yleiskaavat kunnan Karttapalvelussa.


Yleiskaavat

Keskustaajaman osayleiskaavan eteläosa 

Muuramen keskustaajama sijaitsee Päijänteen ja Muuratjärven välisellä kannaksella molemmin puolin valtatietä 9/E63. Osayleiskaavan eteläosan, II-vaiheen suunnittelualue käsittää taajama-alueen valtatie 9 molemmin puolin. Pohjoisessa suunnittelualue rajoittuu Muuramenjokeen. Etelässä alue rajoittuu valtatie 9 itäpuolella Niittyahon eritasoliittymään ja länsipuolella Ketunmutka tiehen.


Asemakaavat

Hautalahden asemakaavan laajennus

Suunnittelualue sijaitsee Teollisuustien ja Riihivuorentien välisellä alueella ja rajoittuu Hautalahden asemakaavaan. Alueen pinta-ala on noin 10 ha.


Korttelin 136 asemakaavamuutos

Suunnittelukohteena on noin 0,5 ha kokoinen alue Muuramen keskustassa, korttelissa 136. Asemakaavan muutos koskee kerrostalo- ja liikerakennusten tontteja 500–402–2–184 ja 500–402–120–0.


Hirviviidan asemakaava

Asemakaava koskee Hirviviidan ja Ailanmaan kiinteistöjen aluetta. Suunnittelualue on noin 31 ha. Tila sijaitsee Pyyppöläntien varrella noin 2 km päässä Muuramen keskustasta. Suunnittelualueeseen kuuluu myös pätkä Pyyppöläntietä.


Muuramentien asemakaavan muutos

Asemakaava koskee Muuramentietä ja se rajautuu Saarenkyläntien risteykseen sekä vireillä olevaan Muuramentien ja Kinkovuorentien risteysalueen asemakaavaan. Suunnittelualue on noin 2,2 km pitkä.


Kenttätien liikuntapuiston asemakaava

Suunnittelualue sijoittuu Muuramen keskustan eteläpuolelle Kenttätien varrelle. Etäisyys liikuntapuistosta koulukeskukseen, jossa sijaitsee Mäkelänmäen koulu, Nisulanmäen koulu ja Muuramen lukio, on noin 1,5 km.


Olympiakylän asemakaava 

Suunnittelualue sijaitsee Kinkomaan taajamassa noin 8 km etäisyydellä Muuramen keskustasta, Jyväskylän keskustaan on matkaa noin 12 km. Suunnittelualueen eteläpuolelle sijoittuu Ahvenlammen asemakaavoitettu asuntoalue. Suunnittelualue on saavutettavissa Kinkomaantieltä Olympiakyläntien kautta sekä Hinkanlammen osalta Ahvenahontien kautta.


Kesämaan asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Muuramen keskustassa Tervamäen asuntoalueen itä- ja pohjoispuolella. Osittain alue on Tervamäen asemakaavan laajentamista, mutta kulku alueelle tulee tapahtumaan pääosin Rauvanlahdentien kautta. Kaavan nimi tulee Kesämaan vanhasta tilasta, joka sijaitsee alueella.


Harjunherin asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Velkapohjassa Kappelintien varrella. Alueella on rakennettuja olemassa olevia rakennuspaikkoja sekä vanhaa peltoa ja metsikköä.


Paulannon asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Velkapohjassa valtatien 9, Renkelintien – Peltolantien ja Verkkoniementien rajaamalla alueella. Alueella on vanhaa peltoa, metsikkö ja pensaikkoa.


Kirkonmäen asemakaavan muutos

Alueella sijaitsee vuonna 1929 valmistunut Alvar Aallon suunnittelema kirkko, jonka perusparannustyöt ovat valmistuneet. Kaavamuutoksen tarve on tullut esille kirkon peruskorjaussuunnittelun ja siihen liittyvien pihajärjestelytarkastelujen yhteydessä.