Valitse sivu

Harjunherin asemakaava

Harjunherin asemakaava

Sijainti kartalla

Suunnittelualue sijaitsee Velkapohjassa Kappelintien varrella. Alueella on rakennettuja olemassa olevia rakennuspaikkoja sekä vanhaa peltoa ja metsikköä.

Kaavaoituksen kulku
Vireilletulo 24.9.2020
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 24.9. – 7.10.2020.

Seuraava työvaihe
Kaavasta laaditaan luonnos.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (8.9.2020 § 86)

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (8.9.2020)

Kaavan tavoitteet
Kaavan tavoitteena on kaavoittaa Kappelintien alueelle tontteja pientaloille.

Koska suunnittelualue on yksityisten maanomistajien omistamia kiinteistöjä, asioista sovitaan kunnan ja maanomistajien välisillä maankäyttösopimuksilla.