Valitse sivu

Tietosuoja-asetus Muuramen kunnassa

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetusta (EU 679/2016) sovelletaan kansallisesti 25.5.2018 alkaen. Asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Asetuksen rinnalle säädetään uusi tietosuojalaki. Valvontaviranomaisena toimii Suomessa tietosuojavaltuutetun toimisto.

Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Keskeistä tietosuoja-asetuksessa on muun muassa

• henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden painottaminen
• kerättävien henkilötietojen minimointi ja niiden virheettömyys
• avoimen informoinnin lisääminen.

Yksityishenkilöille eli rekisteröidyille uudistus näkyy esimerkiksi uusina oikeuksina. Rekisteröidyillä on aiempaa enemmän ja parempia oikeuksia, joiden avulla he voivat ymmärtää ja seurata, miten heidän tietojaan käsitellään ja käytetään eri tarkoituksiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en

Muuramen kunnan tietosuojavastaavana toimii Maarit Kaskinen puh: 040 833 8190, maarit.kaskinen@muurame.fi, joka antaa lisätietoa asetuksen soveltamisesta Muuramen kunnassa. Mahdolliset tietopyynnöt osoitetaan henkilökohtaisesti Muuramen kunnan infoon, Virastotie 8, 40950 Muurame. Lomakkeen voi tulostaa ja toimittaa täytettynä infoon, jossa todennetaan henkilöllisyys. Muuramen Hyvinvoinnin osalta pyynnöt osoitetaan suoraan heille.

Rekisteritietojen yleinen kysely (pdf)
Rekisteritietojen tarkistuspyyntö (pdf)
Rekisteritietojen korjauslomake (pdf)

Tietosuojapyyntöjen tietosuojaseloste

Listaus selosteista

Palvelusuhdetodistukset

Poikkeamis- ja suunnittelutarverekisteri

Rakennusvalvonta

Rakentamattomat yksityiset tontit

Tontinvaraajarekisteri

Urakat

Laituripaikat

Vesi- ja jätevesi asiakasrekisteri

Yksityistierekisteri

Yrittäjien yhteystiedot

Effica varhaiskasvatus

Kameravalvonta kirjasto

Iltapäivätoiminnan asiakasrekisteri

Kulttuuritapahtumat

Kuvataidekoulu, opettajat

Kuvataidekoulu, oppilaat

Koulukuljetus

Läsnäolot varhaiskasvatus

Nuorisopalveluiden ryhmätoiminta

Etsivän nuorisotyöntekijän asiakasrekisteri (PARent)

Musiikkileikkikoulu

Oppivelvollisuuskortisto

Pedanet

Kameravalvonta koulut

Oppilashuolto

VismaPrimus

Effica lastenvalvoja

Effica YPH

Asio-tilanvarausjärjestelmä

Asumisoikeusasunnot

Asuntolainat

Erityisruokavaliot

Kunnia- ja ansiomerkkien saajarekisteri

Kuntarekry

Kuntatoimisto

Tweb

Lumu- luottamushenkilö- ja sidonnaisuusrekisteri

Luottamushenkilörekisteri

Osaomistusasunto

Reskontra

Tietosuojapyynnöt

Toimielinrekisteri

Viirin ja vaakunan saajarekisteri

Yhteystiedot

Muuramelainen tilaajat

Muuramelainen ilmoittautumiset

Muuramelainen jakeluosoitteet

Populus-järjestelmän tietosuojaseloste

Työnantajan työntekijätarpeen ilmoittamisen tietosuojaseloste