Valitse sivu

Kulttuuriympäristö

Kulttuuriympäristö

Kulttuuriympäristössä näkyy ihmisen toiminta ja vuorovaikutus ympäristön kanssa. Kulttuuriympäristön kokonaisuuteen kuuluu rakennettu ympäristö, maisema ja arkeologinen perintö.


Rakennetulla kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan kaikkia eri ikäisiä rakennuksia ja rakennettuja alueita sekä näitä yhdistäviä liikenneväyliä ja energiaverkkoja. Rakennettu kulttuuriympäristö voi olla merkittävä valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti.

Rakennuksia ja rakennettuja ympäristöjä suojellaan yleisimmin kaavoituksella ja suojelua voidaan tehdä kaavoituksen kaikilla tasoilla (maakunta-, yleis- ja asemakaavoitus).

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetun ympäristön RKY kohteet kuvaavat monipuolisesti rakentamisen kehitystä eri aikakausina. Muuramessa näitä ovat Muuramen kirkko sekä Kinkomaan sairaala-alue.

Museoviraston lista Keski-Suomen valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä (RKY).

Kohteet Muuramen karttapalvelussa.

Maakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä Muuramessa on yhteensä 12. Kohteet Muuramen karttapalvelussa.

Paikallisesti arvokkaat rakennetun ympäristön kohteet: Muuramen rakennuskantaa on inventoitu Muuramen rakennusperinteen inventoinnissa (1986) sekä Muuramen modernin rakennusperinnön inventoinnissa, Keskustaajama ja Kinkomaa (Keski-Suomen museo, Virpi Myllykoski 2012).


Maakunnallisesti arvokkaat maisemat edustavat maakunnalle tai sen osalle tyypillistä tai erityistä kulttuurimaisemaa. Muuramessa sijaitseva Saarenkylän alue kuuluu Keski-Suomen maakunnallisesti merkittäviin maisema-alueisiin ja on Muuramen vanhimpia asuinpaikkoja. Alue karttapalvelussa.