Valitse sivu

Varhaiserityiskasvatus

Muuramen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa lapsi saa kehitykseensä ja oppimiseensa yksilöllistä tukea osana palvelujen muuta toimintaa. Tuki järjestetään lapsen lähialueen varhaiskasvatusyksikössä.

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuen järjestämisessä käytetään tuen kolmiportaista mallia. Tuki rakennetaan muokkaamalla toimintatapoja, toiminnan sisältöjä, oppimisympäristöä ja henkilöstöjärjestelyjä lapsiryhmän tarpeita vastaaviksi. Kaikki lapsen kanssa työskentelevät kasvattajat noudattavat yhdessä suunniteltuja toimintatapoja ja toteuttavat lasten tarvitsemaa tukea.

Jokainen arjen tilanne nähdään yhtä tärkeänä. Pukemistilanteet, ruokailu, ulkoilu, päivälepo, päivittäin toistuvat siirtymätilanteet ja leikki ovat pedagogisesti suunniteltuja. Kaiken toiminnan ytimessä on kasvattajan ja lapsen välinen lämmin vuorovaikutus. Oikea-aikaisella tuella lapsia autetaan mahdollisimman varhain ja annettu tuki ennaltaehkäisee ongelmien syntymistä.