Valitse sivu

Nähtävillä olevat suunnitelmat

Tälle sivulle tulevat kunnan nähtävillä olevat puistosuunnitelmat. Nähtävillä olo perustuu maankäyttö- ja rakennusasetuksen 46 §:än. Puistoalueet rakennetaan hyväksyttyjen suunnitelmien mukaan. Suunnitelmissa tulee esittää alueen rakentamisen ja käytön yleiset periaatteet.

Suunnitelmat asetetaan julkisesti nähtäville kahden viikon ajaksi erikseen ilmoitetulla aikataululla. Nähtävillä olosta tiedotetaan kunnan internetsivujen kuulutukset osiossa sekä Muuramelaisessa. Nähtävillä olon aikana suunnitelmasta on mahdollisuus jättää muistutus joko kirjallisesti:

Muuramen kunta/Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta
PL 1, 40951 MUURAME

tai sähköisesti osoitteeseen:

info@muurame.fi.

Suunnitelmat sekä niistä mahdolliset nähtävillä olon aikana saapuneet muistutukset käsitellään Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunnassa.