Valitse sivu

Vikailmoitukset

Vikatilanteissa, ota yhteyttä

VESILAITOS, vika- ja häiriöilmoitukset
Ma-to klo 7-15 ja pe 7-13.30 Jari Oksman puh. 050 303 4260

Muina aikoina, päivystys 0400 737 988

POIKKEAVAT TILANTEET

Mitä teen, jos vettä ei tule?

Rivi- ja kerrostaloasukas

Jos hanasta ei tule vettä ja asut rivi- tai kerrostalossa, kannattaa ensimmäiseksi selvittää tehdäänkö talossa korjauksia ja johtuuko vesikatko siitä. Isännöitsijä tietää asian ja taloyhtiön ilmoitustaululta voi myös löytyä tiedote korjaustöistä.

Omakotiasukas

Talvella, kovien pakkasjaksojen aikana, voi kyseessä olla myös pientalon tonttivesijohdon jäätyminen. Jäätyminen tapahtuu yleensä rakennuksen perusmuurin kohdalta. Myös tuuletusaukkojen läheisyydet ovat riskipaikkoja.

Jäätyneiden vesijohtojen sulatuksia suorittavat vesijohtoliikkeet.

Mitä teen, jos vika ei ole omassa kiinteistössäni?

Veden toimitus joudutaan hetkellisesti keskeyttämään esim. silloin, kun vesijohtovuotoa korjataan, putkistoja uusitaan tai verkostoa huuhdellaan.

Vesijohtoverkoston huoltoon liittyvistä ja etukäteen tiedossa olevista vesikatkoista ilmoitetaan tekstiviestillä ja/tai kunnan nettisivuilla.

Jos asiasta ei ole etukäteen ilmoitettu, johtuu vesikatko todennäköisesti äkillisestä putkirikosta. Vesikatko on yleensä tällöin lyhytaikainen ja koskee pienehköä aluetta.

Mikäli kyseessä on äkillinen putkivaurio (esim. vesijohtovuoto), joudutaan korjaustyö aloittamaan välittömästi. Näissä tilanteissa vedentoimitus saatetaan joutua katkaisemaan laajaltakin alueelta, eikä katkon pituutta voida ennustaa.

Pitkiin vesikatkoksiin pyritään järjestämään väliaikainen vedenjakelupiste.

Muuramen kunnan vesilaitos tiedottaa kotisivuillaan Ajankohtaista palstalla mm. äkillisistä vesijohtovuodoista ja niiden korjaustöiden edistymisestä.

Jos epäilet vesijohtovuotoa

Vesijohtovuotoepäilystä soitetaan yllä olevaan kunnan vesilaitoksen vikanumeroon.

Kiinteistön omien vesilaitteiden ongelmissa käännytään isännöitsijän tai lvi-liikkeen puoleen.

Putkirikon jälkeen

Korjaustöiden jälkeen vedessä voi esiintyä rauta- ja mangaanisakkaa tai ilmaa, jotka voivat aiheuttaa veden hetkellistä samentumista. Tällaisissa tilanteissa vettä kannattaa juoksuttaa, kunnes vesi kirkastuu.

Miksi vesilaitos ei ilmoita, kun vettä ei tule?

Etukäteen tiedossa olevista vesikatkoista ilmoitetaan internetsivuilla ja/tai tekstiviestillä.

Mikäli kyseessä on äkillinen putkivaurio, korjaustyö aloitetaan välittömästi. Näistä tilanteista löytyy tietoa kunnan nettisivuilta.

Miksi juomavesi on joskus harmaan sameaa?

Harmaus tai maitomainen samennus vedessä on ilmaa, joka purkautuu hieman lämmenneestä vedestä pieninä kuplina. Seistessään vesi kirkastuu alhaalta ylöspäin parissa minuutissa.

Vesi voi aiheuttaa myös kolinaa ja pärskintää vettä juoksutettaessa. Tämä johtuu usein putkistoon päässeestä ylimääräisestä ilmasta. Syynä on yleensä kunnan verkostossa tehtävät korjaus- tai muutostyöt. Tämäkin haitta poistuu vettä juoksuttamalla.

Miksi juomavesi on ruskeaa?

Jos hanasta tuleva vesi näyttää ruosteiselta, keltaiselta, ruskealta, samealta on syynä yleensä joko yleisestä vesijohtoverkostosta tai kiinteistön omista putkistoista irronneet rauta- ja mangaanikerrostumat.

Useimmiten irtoaminen johtuu siitä, että veden virtaussuunta on tilapäisesti muuttunut verkoston korjaus- tai muutostöiden johdosta. Kiinteistössä syynä voi olla esimerkiksi runsaan kasteluveden otto, uima-altaan täyttäminen tai painepesurin käyttö. Tällöin vettä otetaan kerralla paljon ja kovalla paineella, mikä aiheuttaa saostumien irtoamista.

Tällainen vesi ei yleensä ole terveydelle vaarallista, mutta veden juomista on silti syytä välttää, kunnes haitta poistuu. Pyykkejä ja vesikalusteita vesi saattaa värjätä.

Juoksuttamista ei kannata arastella suuren vesilaskun pelossa, sillä yksi kuutio (1m3) eli 1000 litraa vettä maksaa kuluttajalle ainoastaan n.3,80 euroa. Tässä hinnassa ovat mukana puhdas- ja jätevesimaksu alveineen.

Jos vesi vaikuttaa normaalista poikkeavalta:

1. Selvitä ensimmäiseksi esiintyykö häiriö kiinteistön/asunnon kaikissa vesipisteissä.

2. Onko häiriö kylmässä vai lämpimässä vedessä. Vesihuolto toimittaa vain kylmää vettä.

3. Jos häiriö on kylmässä vedessä, kannattaa vettä juoksuttaa reilusti noin 10 minuutin
ajan, sillä vesi on saattanut esim. seistä kiinteistön putkissa ja juoksuttamalla
laatu usein palaa normaaliksi.

4. Mikäli häiriö edelleen jatkuu ja

a) asut kerros- tai rivitalossa -> ota yhteyttä taloyhtiön isännöitsijään tai huoltomieheen. Taloyhtiön edustaja voi selvittää millaisena kylmä vesi tulee taloon ja huolehtia tarvittaessa vesinäytteen otosta.

b) asut omakotitalossa  ->  soita kunnan vesilaitoksen vikanumeroon

Kiinteistön omien vesilaitteiden ongelmissa käänny isännöitsijän tai lvi-liikkeen puoleen.