Valitse sivu

Yksityinen varhaiskasvatus

Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvon määräytyminen 1.8.2024>

Palvelusetelin enimmäisarvot 1.8.2024 alkaen>

Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja 01.01.2023 >

Ohjeita yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin hakemiseen >

Hakeminen yksityiseksi varhaiskasvatuspalvelujen tuottajaksi >

Kunnallisen varhaiskasvatuksen vaihtoehtona lapsen vanhemmat voivat valita lapselleen yksityisen varhaiskasvatuspaikan. Kelalta haettavaa lakisääteistä yksityisen hoidon tukea tai kunnan myöntämää yksityisen varhaiskasvatuspalvelun palveluseteliä maksetaan, jos perheen alle kouluikäistä lasta hoitaa kunnan hyväksymä yksityisen varhaiskasvatuspalvelun tuottaja.

Yksityiseen varhaiskasvatukseen hakeminen tapahtuu suoraan ko. yksityiseen päiväkotiin/perhepäivähoitajalle. Yksityisen varhaiskasvatuspalvelun palvelusetelihakemus tehdään Muuramen kuntaan, kun paikka yksityisestä varhaiskasvatuspaikasta on järjestynyt, ja se sulkee pois Kelan maksaman kotihoidontuen sekä yksityisen hoidon tuen. Palvelusetelihakemuksen liitteeksi vanhempien/huoltajien tulee toimittaa ajantasaiset tulotiedot kunnallisen varhaiskasvatuspalvelumaksun määrittämiseksi hoidon aloittamis kuukauden loppuun mennessä. Jos tulotietoja ei ole vielä tuolloin toimittaa, tulee se ilmoittaa tiedoksi hoitopaikkaan tai kunnan varhaiskasvatuksen sihteerille.

Yksityisessä varhaiskasvatuksessa noudatetaan varhaiskasvatuslakia sekä muita valtakunnallisia perusteita, säädöksiä ja asiakirjoja. Länsi- ja Sisä-Suomen Aluevalvontavirasto (AVI) ohjaa ja valvoo kuntien ja yksityisten palveluntuottajien varhaiskasvatustoimintaa. Kunnalla on valvontavastuu oman kunnan alueella toimivista yksityisistä varhaiskasvatuspalveluiden tuottajista.

Yksityisen varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla on oikeus tehdä muistutus toiminnasta vastaavalle varhaiskasvatusyksikön johtajalle, yksikön vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle. Epäkohtailmoitus / muistutus tulee tehdä kirjallisesti. Myös muuta palautetta varhaiskasvatusyksikön toiminnasta voi antaa suoraan palveluntuottajalle tai kunnan varhaiskasvatusjohtajalle.

Kunnallinen varhaiskasvatus ja lakisääteinen yksityisen hoidon tuki ovat ensisijaisia vaihtoehtoja lasten varhaiskasvatuspalveluiden järjestämiseksi. Varhaiskasvatuksen palveluseteliin ei ole lakisääteistä subjektiivista oikeutta, ja se on siten harkinnanvarainen etuus. Kaikki kustannukset maksetaan kunnan varhaiskasvatuspalveluista.

Yksityisen hoidon tuki

Yksityisen hoidon tukea maksetaan, jos perheen alle kouluikäistä lasta hoitaa kunnan hyväksymä yksityisen varhaiskasvatuspalveluiden tuottaja. Mikäli lapsen hoidon järjestämiseen on myönnetty varhaiskasvatuspalvelun palveluseteli, ei yksityisen hoidon tukea makseta.

Yksityisen hoidon tukea haetaan Kelalta. Yksityisen hoidon tuki maksetaan yksityisen varhaiskasvatuspalvelun tuottajalle. Perhe toimii työnantajana, jolloin on täytettävä työsopimus (Kelan WH2-lomake). Työsopimuksen hyväksymistä varten on otettava yhteyttä varhaiskasvatusjohtajaan puh.040-547 9905 tai varhaiskasvatuksen aluejohtajaan 040 831 5552
Huoltajat maksavat yksityisen hoidon tuottajalle heidän keskinäisen sopimuksensa mukaisen asiakasmaksun.
Lisätietoja: www.kela.fi

Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteli

Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteli maksetaan varhaiskasvatuspalveluihin oikeutetusta lapsesta, jota hoidetaan yksityisessä päiväkodissa, ryhmäperhepäiväkodissa tai perhepäivähoidossa hoitajan kotona. Palvelusetelihakemus löytyy varhaiskasvatuksen lomakkeista tai sähköisen asioinnin kautta.

Muuramen kunta maksaa palvelusetelin yksityisen varhaiskasvatuspalvelun tuottajalle. Palvelusetelin laskennassa kattohinnasta vähennetään laskennallinen kunnallinen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu=palvelusetelin omavastuuosuus, jolloin saadaan myönnettävän palvelusetelin määrä.

Päätös palvelusetelin suuruudesta lähetetään perheelle sähköisenä päätöksenä tai postissa ja palveluntuottajalle postissa. Päätöksessä näkyy kunnallisen varhaiskasvatuksen laskennallinen asiakasmaksun suuruus (= omavastuuosuus).

Yksityisen palveluntuottajan asiakasmaksut voivat poiketa kunnallisesta varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta. Yksityinen palveluntuottaja päättää asiakasmaksuistaan itsenäisesti.

Asiakasmaksun muodostuminen :

Aurinkolahden päiväkoti/Norlandia

Asiakasmaksu on sama kuin kunnallinen asiakasmaksu +55 €/kk.
Sisarusalennus: 1. sisarus: kunnallinen hinta +33€/kk

Satumetsän päiväkoti/Norlandia

Asiakasmaksu on sama kuin kunnallinen asiakasmaksu +45 €/kk.
Sisarusalennus: 1. sisarus: kunnallinen hinta +23€/kk

Myrskylyhdyn päiväkoti/Touhula

Asiakasmaksu on sama kuin kunnallinen asiakasmaksu + 30 €/kk (1.8.2023 alkaen 40 €)
Sisarusalennus: ei sisaralennusta

Tietoja yksityisten päiväkotien asiakasmaksuista ja mahdollisista poissaolojen hyvityskäytännöistä saat suoraan yksityisiltä palveluntuottajilta.