Valitse sivu

Asemakaavoitus

Asemakaavassa määritellään alueen tuleva  käyttö: mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla. Kaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus.

Muuramessa asemakaavat on koottu asemakaavayhdistelmäksi:

Asemakaavayhdistelmä 2022 

– Yhdistelmä koostuu useista erillisistä asemakaavoista.
– Palvelun kautta voi tulostaa kaavaotteita sekä kaavamerkintöjä ja – määräyksiä. 

Osaan vanhoista asemakaavoista rakennusoikeutta ei ole merkitty, joten se määrytyy Muuramen kunnan rakennusjärjestyksen (1.1.2018) mukaan:

73 § Asemakaavoja täydentävät määräykset
Asemakaavoitetun tontin rakennusoikeus määräytyy seuraavasti, mikäli asemakaava ei muuta määrää (% suurin sallittu rakennusala / % suurin sallittu kerrosala tontin pinta-alasta)

– kerrostalot ja 
  liikerakennukset (AK, AL, AKL): 30/60
– rivitalot (AR ): 25/30
– omakotitalot (AO)
  tontti < 1000 m2: 25/25
  tontti > 1000 m2: 20/25
– yleiset (Y): 40/60
– teollisuus- ja
  varastorakennukset (T): 40/60


Asemakaavoja

Paloaseman asemakaava
(valt. 19.9.2022 § 50)


Pappilan asemakaavamuutos
(valt. 19.9.2022 § 49)


Sääkslehdon asemakaavan muutos
(valt. 20.6.2022 § 31)


Kaijalantien asemakaavan muutos ja laajennus
(valt. 20.6.2022 § 30)


Kinkoriutantien asemakaavan muutos ja laajennus
(valt. 15.11.2021 § 116)


Kappelintien asemakaavan muutos ja laajennus
(valt. 17.5.2021 § 37)


Eerolan asemakaava
(valt. 28.9.2020 § 46)


Punasillan asemakaavan muutos ja laajennus
(valt. 17.6.2020 § 29)


Kuusanmäentien asemakaava
(valt. 27.4.2020 § 9)


Niittyahon asemakaavamuutos ja laajennus
(valt. 30.9.2019 § 65)


Muuramen Eteläportin asemakaava
(valt. 27.5.2019 § 40)


Velkapohjan asemakaavan muutos koskien kortteleita 63 – 65
-Viikatetie-Nurkkapolku
(valt 28.1.2019 § 4) 


Sillanniityn asemakaava
(valt 12.11.2018 § 55)


Hautalahden asemakaava
(valt 28.5.2018 § 29)


Peltolammen asemakaava (Kinkomaa)
(valt 28.5.2018 § 30)


Kinkomaan VItapolis alueen asemakaavan muutos koskien korttelia 1209
(valt 29.1.2018 § 3)


Vuorenlahden asemakaavan muutos ja laajennus
(valt 25.4.2016 § 15)

Kaavakartta ja – selostus


Liisalan asemakaava (Kinkomaa)
(valt 31.3.2014 § 14)

Kaavakartta ja -selostus


Seunavuoren asemakaavan laajennus
(valt 26.5.2014 § 32)