Valitse sivu

Perhekeskus

Muuramen perhekeskus – kohtaamisia arjessa

Perhekeskuksella tarkoitetaan ensisijaisesti toimintamallia, joka tiivistää entisestään lapsiperhetoimijoiden yhteistyötä ja perheet tulevat tietoisemmiksi saavutettavissa olevista palveluista ja toiminnasta. Perhekeskustoimintaa toteutetaan sekä Muuramen perhekeskuksessa, kohtaamispaikassa Virastotie 5:ssä että verkostomaisesti eri lapsiperhetoimijoiden yhteistyöllä.

Perhekeskuksen yhteyshenkilö on perhekeskustyöntekijä Taija Kaltiainen p. 050 576 0233 taija.kaltiainen@hyvaks.fi

Toimintaa viedään eteenpäin yhteistyössä kunnan, järjestöjen, yritysten ja seurakunnan kanssa. Perheet huomioidaan toiminnan suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa. Perheille on tarjottu mahdollisuus vaikuttaa toiminnan suunnitteluun erillisen perhekeskuskyselyn kautta.

Muuramen perhekeskus toimii kohtaamispaikkana, joka on matalan kynnyksen perhekeskustoimintaa ja näin ollen merkittävä osa kunnan palvelurakennetta. Perhekeskuksen tavoitteena on tarjota erilaisia lapsiperheiden tapahtumia, luentoja, ohjattua ryhmätoimintaa, yksiköllistä vertaistukea ja osallistujien keskinäistä toimintaa. Perheiden omaehtoista toimintaa tuetaan.

Perhekeskustoiminnalla pyritään ennalta vahvistavaan perheiden kohtaamiseen siellä, missä perheet luontaisesti ovat, omissa kasvuympäristöissään, mahdollistaen näin puitteet yhteisölliseen toimintaan, arjen hyvinvoinnin tukemiseksi. Perheitä tullaan kohtaamaan myös eri asuinalueilla. Toiminnalla pyritään ennen kaikkea lähipalveluperiaatteeseen. Perheneuvolan ja psykiatrian palveluita pyritään jalkauttamaan perhekeskukseen, lähemmäksi muuramelaisia perheitä.

Perhekeskuksen tiloista löytyy perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun työtilat. Tiloissa on myös perhehuone, jota voi käyttää sekä asiakastapaamisiin että työntekijöiden verkostotapaamisiin.

Toimivan yhteistyön ja tiedoksi saattamisen edellytyksenä on palveluohjaus, näin ollen perheiden avunsaanti paranee.

Perhekeskuksen organisaatio

Perhekeskus on 1.1.2023 alkaen osa Keski-Suomen hyvinvointialuetta. Alla oleva kaavio kuvaa tilannetta ennen kyseistä uudistusta.

perhekeskus

Perhekeskuksen kohtaamispaikan sidosryhmät

sidosryhmät

Perhekeskuksen tehtävät

Olemme osa valtakunnallista perhekeskusverkostoa. Yhteinen logo ohjaa yhteisiä tavoitteita ja yhteisiä arvoja.  Toiminnalla pyritään vastaamaan lapsiperheiden tarpeisiin perhekeskukselle kansallisesti määriteltyjen tehtävien avulla.   

perhekeskus tehtävät