Valitse sivu

Kesämaan asemakaava

Kesämaan asemakaava

Sijainti kartalla

Suunnittelualue sijaitsee Muuramen keskustassa Tervamäen asuntoalueen itä- ja pohjoispuolella. Osittain alue on Tervamäen asemakaavan laajentamista, mutta kulku alueelle tulee tapahtumaan pääosin Rauvanlahdentien kautta. Kaavan nimi tulee Kesämaan vanhasta tilasta, joka sijaitsee alueella.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 29.10.2020
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 29.10. – 11.11.2020.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (6.10.2020 § 97)

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (6.10.2020)

Kaavan tavoitteet
Asemakaavan tavoitteena on kaavoittaa alue asumiseen ja Kinkovuorentien varteen voidaan osoittaa työpaikka-alueita.