Valitse sivu

Olympiakylän asemakaava

Olympiakylän asemakaava 

Sijainti kartalla

Suunnittelualue sijaitsee Kinkomaan taajamassa noin 8 km etäisyydellä Muuramen keskustasta, Jyväskylän keskustaan on matkaa noin 12 km. Suunnittelualueen eteläpuolelle sijoittuu Ahvenlammen asemakaavoitettu asuntoalue. Suunnittelualue on saavutettavissa Kinkomaantieltä Olympiakyläntien kautta sekä Hinkanlammen osalta Ahvenahontien kautta.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 29.10.2020
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 29.10. – 11.11.2020.
Asemakaava luonnoksena nähtävillä 1.11. – 1.12.2023.
Yleisötilaisuus kaavasta 21.11.2023

Seuraava työvaihe
Asemakaavasta laaditaan yksi luonnos.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (10.10.2023 § 129)

Kaava-aineisto
Kaavakartta VE1 LUONNOS (2.10.2023)
Kaavakartta VE2 LUONNOS (2.10.2023)
Kaavaselostus LUONNOS (2.10.2023)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (6.10.2020/25.9.2023)
Luontoselvitys 2020
Luontoselvitys 2023
Rakennettavuusselvitys
Hulevesiselvitys
Ympäristösuunnitelmaluonnos

Kaavan tavoitteet
Kaavan tavoitteena on laajentaa Kinkomaan taajamaa. Kinkomaa on kunnan yksi nopeimmin kasvavista alueista.