Valitse sivu

Olympiakylän asemakaava

Olympiakylän asemakaava 

Sijainti kartalla

Suunnittelualue sijaitsee Kinkomaan taajamassa noin 8 km etäisyydellä Muuramen keskustasta, Jyväskylän keskustaan on matkaa noin 12 km. Suunnittelualueen eteläpuolelle sijoittuu Ahvenlammen asemakaavoitettu asuntoalue. Suunnittelualue on saavutettavissa Kinkomaantieltä Olympiakyläntien kautta sekä Hinkanlammen osalta Ahvenahontien kautta.

Kaavaoituksen kulku
Vireilletulo 29.10.2020
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 29.10. – 11.11.2020.

Seuraava työvaihe
Kaavasta laaditaan luonnos.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (6.10.2020 § 98)

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (6.10.2020)

Kaavan tavoitteet
Kaavan tavoitteena on laajentaa Kinkomaan taajamaa. Kinkomaa on kunnan yksi nopeimmin kasvavista alueista.