Valitse sivu

Hirviviidan asemakaava

Hirviviidan asemakaava

Sijainti kartalla

Asemakaava koskee Hirviviidan ja Ailanmaan kiinteistöjen aluetta. Suunnittelualue on noin 31 ha. Tila sijaitsee Pyyppöläntien varrella noin 2 km päässä Muuramen keskustasta. Suunnittelualueeseen kuuluu myös pätkä Pyyppöläntietä.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 26.4.2023
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 26.4-9.5.2023
Asemakaavan luonnos nähtävillä 30.4.-29.5.2024

Seuraava työvaihe
Asemakaavasta laaditaan ehdotus

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (23.4.2024 § 51)

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (18.4.2023)
Kaavakartta LUONNOS (23.4.2023)
Kaavaselostus LUONNOS (23.4.2023)
Luontoselvitys 2023

Kaavan tavoitteet
Kunta on ostanut Hirviviidan tilan asuinalueen kaavoittamista varten vuonna 2014. Suunnittelualueen kohdalta Pyyppöläntie on tarkoitus muuttaa kaduksi.