Valitse sivu

Muuramentien asemakaavan muutos

Muuramentien asemakaavan muutos

Sijainti kartalla

Asemakaava koskee Muuramentietä ja se rajautuu Saarenkyläntien risteykseen sekä vireillä olevaan Muuramentien ja Kinkovuorentien risteysalueen asemakaavaan. Suunnittelualue on noin 2,2 km pitkä

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 5.4.2023
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 5.4.-18.4.2023

Seuraava työvaihe
Asemakaavasta laaditaan luonnos

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (14.3.2023 § 36 )

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (14.3.2023)

Kaavan tavoitteet
Kaavalla muutetaan Muuramentien nykyisen kaavan mukainen yleinen tiealue katualueeksi.