Valitse sivu

Muuramentien asemakaavan muutos

Muuramentien asemakaavan muutos

Sijainti kartalla

Suunnittelualue koskee Muuramentietä noin 2,2 km matkalta ja alkaa Kinkovuorentien risteysalueesta ja päättyy Saarenkyläntien risteykseen. Suunnittelualue sijaitsee Muuramen keskustaajamassa.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 5.4.2023
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 5.4.-18.4.2023
Asemakaavan luonnos nähtävillä 7.2.-7.3.2024

Seuraava työvaihe
Asemakaavasta laaditaan ehdotus.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (14.11.2023 § 148 )

Kaava-aineisto
Kaavakartta LUONNOS (14.11.2023)
Kaavaselostus liitteineen LUONNOS (14.11.2023)

Kaavan tavoitteet
Kaavalla muutetaan Muuramentien nykyisen kaavan mukainen yleinen tiealue katualueeksi.