Valitse sivu

Paulannon asemakaava

Paulannon asemakaava

Sijainti kartalla

Suunnittelualue sijaitsee Velkapohjassa valtatien 9, Renkelintien – Peltolantien ja Verkkoniementien rajaamalla alueella. Alueella on vanhaa peltoa, metsikkö ja pensaikkoa.

Kaavaoituksen kulku
Vireilletulo 30.4.2020
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 30.4. – 13.5.2020.

Seuraava työvaihe
Kaavasta laaditaan luonnos.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (14.4.2020 § 42)

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (14.4.2020)

Kaavan tavoitteet
Kaavan tavoitteena on kaavoittaa Peltolantien varteen tontteja erillispientaloille ja/tai rivitaloille asuinkäyttöön. Valtatien puoleinen osa merkittäisiin suojaviheralueeksi.

Koska suunnittelualue on yksityisten maanomistajan kiinteistö, tarvittaessa asioista sovitaan kunnan ja maanomistajan välisellä maankäyttösopimuksella.