Valitse sivu

Kenttätien liikuntapuiston asemakaava

Kenttätien liikuntapuiston asemakaava

Sijainti kartalla

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 14.12.2022
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 14.-28.12.2022

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (22.11.2022 § 125)

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (22.11.2022)

Kaavan tavoitteet
Alueelle on tehty Kenttätien liikuntapuiston yleissuunnitelma vuonna 2020, joka on pohjana asemakaavan laadinnassa. Alueen pohjoisosaan, kirkon eteläpuoleisella alueella tutkitaan lisärakentamista pientaloille. Kenttätien läpikulku ja liittymä valtatie 9:lle on tarkoitus katkaista asemakaavassa.