Yleissuunnitelmia

Riihivuoren kehittämissuunnitelma

Muuramen kunta jatkaa Riihivuoren kehittämistä ympärivuotiseksi matkailukeskukseksi 2018 laaditun Masterplan 2030:n viitoittamalla tavalla.

Kivijärven ranta-aluetta, sen Päijänne -yhteyttä sekä vuoren ympäri rakennettavaa retkireitistöä käsittelevä Riihivuoren matkailukeskuksen reitistöjen ja ranta-alueen kehittämissuunnitelma on valmistunut.

Suunnitteluun saatiin Vapaa-ajan ja matkailun kehittämisen (M07) investointitukea ELY –keskukselta. Suunnitelma on laadittu yhdessä tarjouskilpailun voittaneen FCG Finnish Consulting Group Oy:n kanssa.

Suunnitelma sisältää:

  • Riihivuoren kiertävän 4,5 km ulkoilureitin kiinnekohtineen. Reitin varrella on mm. onkilaituri, siirtolohkareita, kalliojyrkänteitä, luola sekä näköalapaikkoja. Reittiin sisältyy kilometrin pituinen esteetön osuus.
  • Vesiväyläsuunnitelman Kivijärven Päijänne-yhteyden parantamiseksi ruoppaustarpeineen. Väylän pituus 2,7 km ja se on mitoitettu 18 m pitkälle, 4,2 m leveälle ja syväykseltään 1,8 m alukselle.
  • Vierassatamasuunnitelman Kivijärven rannalle. Suunnitelma käsittää 3 laituria, 20 venepaikkaa ja veneilijöiden peruspalvelut; sähkö-, vesi- ja jätepisteet sekä pelastusvälineet.
  • Satamarakennuksen suunnitelman vierassataman yhteyteen. Rakennuksen on varattu tiloja sekä kesä- (veneilijät, pyöräilijät) että talvikäyttöä (laskettelijat, hiihtäjät) varten. Ympärivuoden palvelevasta kahviosta on näkymät sekä rinteeseen että järvelle. Vuokrattavissa on erillinen saunarakennus uimapaikkoineen.
  • Ulkoleikkipaikan satamarakennuksen ja rannan välille. Suojaisen leikkipaikan tapahtumia voi seurata järvenpuoleisilta terasseilta.
  • Yleisen paikoitusalueen, kääntö- ja jättöpaikan, lyhytaikaisen ja henkilökunnan paikoituksen suunnitelman.

Suunnittelun alkuvaiheessa järjestettyyn työpajaan osallistui 26 alueen kehittämisestä kiinnostunutta sidosryhmien ja kunnan edustajaa. Ulkoilureittiä suunniteltaessa tutkittiin useita vaihtoehtoja maastokäynnein.

Suunnitelmaluonnokset olivat kommentoitavina internetissä loka-marraskuussa 2021. Suunnitelmista saatiin runsaasti palautetta ja kehittämisehdotuksia, joiden pohjalta lopulliset suunnitelmat on viimeistelty.

FCG Finnish Consulting Group Oy

Suunnitelmaraportti