Valitse sivu

Hautalahden asemakaavan laajennus

Hautalahden asemakaavan laajennus

Sijainti kartalla

Suunnittelualue sijaitsee Teollisuustien ja Riihivuorentien välisellä alueella ja rajoittuu Hautalahden asemakaavaan. Alueen pinta-ala on noin 10 ha.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo joulukuussa 2023

Seuraava työvaihe
Asemakaava kuulutetaan vireille

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (14.11.2023 § 147)

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (14.11.2023)

Kaavan tavoitteet
Kaavan tavoitteena on laajentaa Hautalahden asuntoaluetta.