Valitse sivu

Hautalahden asemakaavan laajennus

Hautalahden asemakaavan laajennus

Sijainti kartalla

Suunnittelualue sijaitsee Teollisuustien ja Riihivuorentien välisellä alueella ja rajoittuu Hautalahden asemakaavaan. Alueen pinta-ala on noin 10 ha.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 13.12.2023
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 13.12.2023 – 12.1.2024

Seuraava työvaihe
Asemakaavan laajennuksesta laaditaan luonnos

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (14.11.2023 § 147)

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (14.11.2023)

Kaavan tavoitteet
Kaavan tavoitteena on laajentaa Hautalahden asuntoaluetta.