Valitse sivu

Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 voimaantulo

Keski-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan 8.12.2023 (§ 21) Keski-Suomen maakuntakaavan 2040. Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 23.2.2024 (§ 11) määrätä maakuntakaavan tulemaan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla ennen kuin se on saanut...

Riihiniemen asemakaavan muutos hyväksytty

Muuramen valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 19.2.2024 Riihiniemen asemakaavan muutoksen (§ 19) MRL 52 §: n mukaisesti. Edellä mainitun kaavan hyväksymispäätös (pöytäkirjaote) on saatavissa Muuramen kunnanvirastosta. Muutosta hyväksymispäätökseen voidaan hakea...

Isolahden osayleiskaavan muutos voimaan

Muuramen valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 13.11.2023 Isolahden osayleiskaavan muutoksen (§ 121). Päätöksestä ei valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Näin ollen osayleiskaavan muutos tulee lainvoimaiseksi tällä kuulutuksella. Muuramessa 7.2.2024...

Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 hyväksyminen

Keski-Suomen maakuntavaltuusto on kokouksessaan 8.12.2023 hyväksynyt Keski-Suomen maakuntakaavan 2040. Keski-Suomen maakuntakaava 2040 muuttaa ja täydentää voimassa olevaa maakuntakaavaa seudullisesti merkittävän tuulivoimatuotannon ja liikenteen osalta. Lisäksi...

Valitus vesilain mukaisesta päätöksestä

Valitus Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 19.6.2023, nro 72/2023 (Teleliikennekaapelin rakentaminen Päijänteen alitse, Jyväskylä ja Muurame, hakijana Elisa Oyj) Valitus vesilain mukaisesta päätöksestä