Valitse sivu

Niityn hoito ja ennallistaminen

Toukokuussa 2022 Suuruspään niityn kunnostaminen ja ennallistaminen sai vauhtia Helmi-elinympäristöohjelman avustuksesta. Voikukan valtaamaa niitty on rehevöitynyt ja metsittynyt. Tavoitteena olisi, että niitty saataisiin pysymään avoimena ja karuna, aurinkoisena niittynä. Näin niitylle voisi nousta kasvamaan kuivan maan harvinaisempia niittykasveja.

Suuruspään niittyä ennallistetaan nyt ja tulevina vuosina raivaamalla, laiduntamalla ja niittämällä. Kesäkuussa puustoa on raivattu pois etenkin rajoilta.

Niitylle tulee kesällä 2022 ja seuraavien viiden vuoden aikana emolehmiä ja vasikoita laiduntamaan. Eläimet syövät rehevöitynyttä niittykasvillisuutta tehokkaasti. Laiduntaminen laittaa myös ravinteet  kiertämään. Syksyllä 2022 niittyä edelleen raivataan ja kasvanutta heinää niitetään. Niittojäte kerätään pois, ettei se rehevöitä maaperää entisestään. 

Touko- kesäkuussa 2022 niittyä kunnostettiin eri tavoin lehmien tuloa varten. 

Työpajan tiimi on tehnyt lehmäaitaa useita kilometrejä työpajaohjaa Antti Puhakan kanssa. 

Työpajapäällikkö Pekka Piirainen keräämässä työvälineitä urakan päätteeksi. Karja-aita komeilee taustalla.

Suuruspään niityn leppiä ja mäntyjä on kaadettu, koska metsittyminen oli niin pitkällä, ettei niitty enää ollutkaan niitty. Suuret kuuset jätetään, koska laiduneläimet saavat niistä suojaa. Ikivanhat katajat jäävät niitylle, koska ne edistävät luonnon monimuotoisuutta. 

Metsuri Antti Lindström kaatamassa leppiä ja mäntyjä niityn pohjoisreunalta kesäkuussa 2022.