Rakennusvalvonta

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävä on valvoa rakentamisen lainmukaisuutta ja rakennetun ympäristön kuntoa ja laatua.

Rakennusvalvonnassa halutaan painottaa ennakkokäsittelyn merkitystä. Ensisijaista on, että rakennuttaja ja suunnittelija ovat yhteydessä rakennusvalvontaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ennakoivan lupakäsittelyn tarkoituksena on varmistaa suunnitelmien määräysten mukaisuus ja suunnittelijoiden pätevyys heti alkuvaiheessa.  Luonnosten ja asiakirjojen esittely tulee pääsääntöisesti tehdä yhdessä pääsuunnittelijan kanssa.

Ajanvaraus rakennusvalvonnan sihteeriltä:

  • Aloituskokous
  • Paikan merkitseminen
  • Sijaintikatselmus
  • Osittainen käyttöönottokatselmus
  • Loppukatselmus

Pientalorakentajan ohjeeseen on koottu omakoti- ja paritalojen suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvää tietoa.

Kaavoituksen sivuilta löytyy tietoa kaavoituksesta ja Muuramen kunnan asemakaavayhdistelmä

Mittauspalveluista löydät tietoa käytettävästä koordinaatti- ja korkeusjärjestelmästä, rakentamiseen liittyvistä mittauksista sekä kunnan myymien tonttien karttapaketista.

Tontit sivuilta löytyy tietoa kunnan omistamista vapaista tonteista

Lainsäädäntö- ja ohjeet maankäytössä ja rakentamisessa

Rakennusten koon ja etäisyyden suhde rantarakentamisessa

Linkki ympäristö.fi sivuille, josta löytyy kaikkea rakentamiseen liittyvää informaatiota

Markus Lajunen
Lupainsinööri
014 659 980, 050 447 1296
markus.lajunen@muurame.fi
Toimistoaika ma klo 9 - 14.
Pia Harjula-Lahti
Rakennusvalvonnan sihteeri
014 659 641
pia.harjula-lahti@muurame.fi
Ulla Tammivuori
Lupavalmistelija
014 659 231
ulla.tammivuori@muurame.fi