Rakennusvalvonta

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävä on valvoa rakentamisen lainmukaisuutta ja rakennetun ympäristön kuntoa ja laatua.

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan, mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa laissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään.Valvontatehtävän laajuutta ja laatua harkittaessa otetaan huomioon rakennushankkeen vaativuus, luvan hakijan ja hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavien henkilöiden asiantuntemus ja ammattitaito sekä muut valvonnan tarpeeseen vaikuttavat seikat. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on myös huolehtia kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta.

Rakennusvalvonnassa halutaan painottaa ennakkokäsittelyn merkitystä. Ensisijaista on, että rakennuttaja ja suunnittelija ovat yhteydessä rakennusvalvontaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ennakoivan lupakäsittelyn tarkoituksena on varmistaa suunnitelmien määräysten mukaisuus ja suunnittelijoiden pätevyys heti alkuvaiheessa.  Luonnosten ja asiakirjojen esittely tulee pääsääntöisesti tehdä yhdessä pääsuunnittelijan kanssa.

Rakennuslupa/ toimenpidelupa tai toimenpideilmoitus tarvitaan hyvinkin erilaisten rakennushankkeiden toteuttamiselle. Lupa on haettava ennen työhön ryhtymistä. Luvan tarve perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Tarkempia ohjeita ja yhteisiä tulkintoja on tehty eri kaupunkien ja kuntien rakennusvalvontojen toimesta. Nk. TOPTEN - rakennusvalvonta ohjeet löytyvät omalta sivustoltaan: TOPTEN - Yhtenäiset käytännöt

Ajanvaraus ja katselmukset numerosta 050 505 4203

Muuramen kunnan virastotalo ei ole täysin esteetön rakennus. Elinvoiman ja kestävän kasvun osasto (tekniset palvelut) sijaitsee rakennuksen toisessa kerroksessa, jonne ei ole esteetöntä kulkuyhteyttä. Liikkumisesteiset henkilöt voivat sopia tarvittaessa tapaamisen Muuramen kirjastoon

Koronatilanteen aiheuttaman poikkeusolojen vuoksi Muuramen kunnan rakennusvalvonta toimii toistaiseksi osittain poikkeavasti. Luvat pyritään käsittelemään normaalisti, mutta vain välttämättömät katselmukset suoritetaan. Lupahakemukset tulee toimittaa postin välityksellä tai suoraan virastotalon postilaatikkoon (kirjaston oven vasemmalla puolella seinässä). Asiakaspalvelu ja neuvonta hoidetaan puhelimitse tai sähköpostilla (yhteystiedot näkyy vieressä)

Katselmuksien saatavuuteen tulee viiveitä, joten huomioikaa myös se, kun aikataulutatte rakennushankkeitanne (vähintään 2 viikkoa on syytä varata aikaa)

Osittaisia ja varsinaisia loppukatselmuksia pyritään suorittamaan, jotta tilat voidaan ottaa käyttöön: 

- Sisätiloissa pidettävillä katselmuksilla noudatettava korona ohjeita ja kaikilla osallisilla on oltava maskit käytössä. Osallistujien määrä on rajoitettu, Katselmuksilla saa olla yksi rakennuttajan edustaja ja vastaava työnjohtaja (aloituskokouksissa lisäksi pääsuunnittelija), muita läsnäolijoita ei tarvita.

- kaikki lupapäätöksessä vaaditut asiakirjat on oltava toimitettu sähköisesti rakennusvalvontaan ennen katselmuksen varaamista (mm. työnjohtajahakemukset, erityissuunnitelmat, muutoskuvat (myös paperiversiot 2 kpl), tarkastusasiakirjakopio, sähkötarkastuspöytäkirja, ilmamäärien mittauspöytäkirja, painekoe pöytäkirjat, tarvittaessa lämpökaivon porausraportti, päivitetty energiatodistus ja tiiveysmittausraportti)

 Aloituskokoukset ja paikan merkkaukset pyritään tekemään normaalisti, mutta aikaa on syytä varata enemmän niiden saatavuuteen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kunnallistekniikan suunnittelupakettien tilaus lupavalmistelija Ulla Tammivuorelta, sähköposti ulla.tammivuori@muurame.fi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asemakaava- alueella puunkaatoluvat (maisematyölupa) tonteilta/ kiinteistöiltä myöntää rakennusvalvonta. Eli olkaa yhteydessä rakennusvalvontaan puunkaato asioissa. Muilla alueilla Muuramessa ei tarvita maankäyttö- ja rakennuslain 128 § mukaista maisematyölupaa puiden kaatamiseen.

Pientalorakentajan ohjeeseen on koottu omakoti- ja paritalojen suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvää tietoa. Ympäristöministeriön sivuilta löytyy asetus ja ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä, joista selviää mitä suunnitelmia rakennuslupaa varten tarvitaan ja mitä suunnitelmissa pitää esittää.

Kaavoituksen sivuilta löytyy tietoa kaavoituksesta ja Muuramen kunnan asemakaavayhdistelmä.

Mittauspalveluista löydät tietoa käytettävästä koordinaatti- ja korkeusjärjestelmästä, rakentamiseen liittyvistä mittauksista sekä kunnan myymien tonttien karttapaketista.

Tontit sivuilta löytyy tietoa kunnan omistamista vapaista tonteista.

Lainsäädäntö- ja ohjeet maankäytössä ja rakentamisessa

Rakennusten koon ja etäisyyden suhde rantarakentamisessa

ympäristö.fi -sivuilta löytyy kaikkea rakentamiseen liittyvää informaatiota.

Rakennusvalvonnan tietosuojaseloste

Jukka Kalliola
Rakennustarkastaja
0400 543 671
jukka.kalliola@muurame.fi
Toimistoaika ti 9:00-14:00
Juho-Matti Peltokangas
Lupainsinööri
050 478 0357
juho-matti.peltokangas@muurame.fi
Toimistoaika ma 9:00-14:00
Ulla Tammivuori
Lupavalmistelija
050 505 4203
ulla.tammivuori@muurame.fi