Rakennusvalvonta

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävä on valvoa rakentamisen lainmukaisuutta ja rakennetun ympäristön kuntoa ja laatua.

Rakennusvalvonnassa halutaan painottaa ennakkokäsittelyn merkitystä. Ensisijaista on, että rakennuttaja ja suunnittelija ovat yhteydessä rakennusvalvontaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ennakoivan lupakäsittelyn tarkoituksena on varmistaa suunnitelmien määräysten mukaisuus ja suunnittelijoiden pätevyys heti alkuvaiheessa.  Luonnosten ja asiakirjojen esittely tulee pääsääntöisesti tehdä yhdessä pääsuunnittelijan kanssa.

Ajanvaraus rakennusvalvonnan sihteeriltä:

  • Aloituskokous
  • Paikan merkitseminen
  • Sijaintikatselmus
  • Osittainen käyttöönottokatselmus
  • Loppukatselmus

Pientalorakentajan ohjeeseen on koottu omakoti- ja paritalojen suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvää tietoa. Ympäristöministeriön sivuilta löytyy asetus ja ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä: http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Rakentamismaarayskokoelma/Suunnittelu_ja_valvonta. Niistä selviää mitä suunnitelmia rakennuslupaa varten tarvitaan ja mitä suunnitelmissa pitää esittää.

Kaavoituksen sivuilta löytyy tietoa kaavoituksesta ja Muuramen kunnan asemakaavayhdistelmä

Mittauspalveluista löydät tietoa käytettävästä koordinaatti- ja korkeusjärjestelmästä, rakentamiseen liittyvistä mittauksista sekä kunnan myymien tonttien karttapaketista.

Tontit sivuilta löytyy tietoa kunnan omistamista vapaista tonteista

Lainsäädäntö- ja ohjeet maankäytössä ja rakentamisessa

Rakennusten koon ja etäisyyden suhde rantarakentamisessa

Linkki ympäristö.fi sivuille, josta löytyy kaikkea rakentamiseen liittyvää informaatiota

Jukka Kalliola
Rakennustarkastaja
014 659 640, 0400 543 671
jukka.kalliola@muurame.fi
Toimistoaika ti 9:00-14:00
Pia Harjula-Lahti
Rakennusvalvonnan sihteeri
014 659 641
pia.harjula-lahti@muurame.fi
Juho-Matti Peltokangas
lupainsinööri
014 659 980
juho-matti.peltokangas@muurame.fi
Toimistoaika ma 9:00-14:00