Rakennusvalvonta

Tiedoitus:

Yritykseltä MSK Vinyyli- ja kattorakenne Oy Ltd, y-tunnus 2873277-2, on peruutettu ilmoitetun laitoksen toimesta naulalevyristikoiden CE-merkitään oikeuttava sertifikaatti 8.11.2019 ristikoiden kokoonpanossa havaittujen puutteiden ja virheiden takia. Yritys sijaitsee Nastolassa.

Mikäli kohtaatte kyseisen valmistajan naulalevyrakenteita tarkastuksilla, pyydämme Teitä ilmoittamaan niistä Tukesille ja rakennusvalvontaan. Rakennuttajalle on syytä varmistaa naulalevytuotteidensa kestävyys valmistajan kanssa. Ilmoituksen voi tehdä Tukesin kotisivujen kautta kohdasta Asiointi – ilmoita tai sähköpostilla osoitteeseen rakennustuote@tukes.fi.

Lisätietoja.Laura Lakua ylitarkastaja,Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere. Puh.  029 5052 742  | Tel. +358 50 570 0759. laura.lakua (at) tukes.fi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävä on valvoa rakentamisen lainmukaisuutta ja rakennetun ympäristön kuntoa ja laatua.

Rakennusvalvonnassa halutaan painottaa ennakkokäsittelyn merkitystä. Ensisijaista on, että rakennuttaja ja suunnittelija ovat yhteydessä rakennusvalvontaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ennakoivan lupakäsittelyn tarkoituksena on varmistaa suunnitelmien määräysten mukaisuus ja suunnittelijoiden pätevyys heti alkuvaiheessa.  Luonnosten ja asiakirjojen esittely tulee pääsääntöisesti tehdä yhdessä pääsuunnittelijan kanssa.

Ajanvaraus ja katselmukset numerosta 014659641

Muuramen kunnan virastotalo ei ole täysin esteetön rakennus. Elinvoiman ja kestävän kasvun osasto (tekniset palvelut) sijaitsee rakennuksen toisessa kerroksessa, jonne ei ole esteetöntä kulkuyhteyttä. Liikkumisesteiset henkilöt voivat sopia tarvittaessa tapaamisen Muuramen kirjastoon

Pientalorakentajan ohjeeseen on koottu omakoti- ja paritalojen suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvää tietoa. Ympäristöministeriön sivuilta löytyy asetus ja ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä: http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Rakentamismaarayskokoelma/Suunnittelu_ja_valvonta. Niistä selviää mitä suunnitelmia rakennuslupaa varten tarvitaan ja mitä suunnitelmissa pitää esittää.

Kaavoituksen sivuilta löytyy tietoa kaavoituksesta ja Muuramen kunnan asemakaavayhdistelmä

Mittauspalveluista löydät tietoa käytettävästä koordinaatti- ja korkeusjärjestelmästä, rakentamiseen liittyvistä mittauksista sekä kunnan myymien tonttien karttapaketista.

Tontit sivuilta löytyy tietoa kunnan omistamista vapaista tonteista

Lainsäädäntö- ja ohjeet maankäytössä ja rakentamisessa

Rakennusten koon ja etäisyyden suhde rantarakentamisessa

Linkki ympäristö.fi sivuille, josta löytyy kaikkea rakentamiseen liittyvää informaatiota

Jukka Kalliola
Rakennustarkastaja
014 659 640, 0400 543 671
jukka.kalliola@muurame.fi
Toimistoaika ti 9:00-14:00
Pia Harjula-Lahti
Rakennusvalvonnan sihteeri
014 659 641
pia.harjula-lahti@muurame.fi
Juho-Matti Peltokangas
lupainsinööri
014 659 980
juho-matti.peltokangas@muurame.fi
Toimistoaika ma 9:00-14:00
Ulla Tammivuori
Lupavalmistelija
014 659 231
ulla.tammivuori@muurame.fi