Vesi-ja viemärilaitokseen liittyminen

Vesihuoltoverkostoon liittymisellä tarkoitetaan kiinteistön liittämistä vesihuoltolain (9.2.2001/119) mukaisesti Muuramen kunnan vesilaitoksen vesi- ja viemärijohtoon (vesijohtoliittymät, viemäriliittymät).

Liittyminen (kunnan vesilaitoksen asiakkaaksi edellyttää hakemuksen täyttämistä vesihuoltolaitokseen liittämisestä.

Liittymishakemus (pdf)

Liittymishakemus täytetään myös silloin kun kiinteistö on jo liitetty vesijohtoverkostoon ja liitetään myöhemmin viemäriverkostoon tai päinvastoin.

Tee muuttoilmoitus

Muuttaessasi kunnan vesihuoltolaitoksen alueelle tai sieltä pois, tee muuttoilmoitus vesilaitoksen sihteerille. Muuttoilmoituksen voi tehdä puhelimitse tai sähköpostitse.

Ilmoita muuttaessasi:
- Nimi (vesihuoltolaitokseen lliittyvät ilmoittavat liittymis-/käyttösopimukseen tulevien nimet)
- Osoite
- Vesimittarin lukema ja lukemapäivämäärä

Liittyminen Muuramen kunnan vesilaitoksen vesi- ja viemäriverkostoon

 

Leena Oinonen
Sihteeri
014 659 656
leena.oinonen@muurame.fi
Vesi- ja jätevesilaskutus ja liittymäsopimukset