Vesi-ja viemärilaitokseen liittyminen

Vesihuoltoverkostoon liittymisellä tarkoitetaan kiinteistön liittämistä vesihuoltolain (9.2.2001/119) mukaisesti Muuramen kunnan vesilaitoksen vesi- ja viemärijohtoon (vesijohtoliittymät, viemäriliittymät).

Liittyminen kunnan vesilaitoksen asiakkaaksi edellyttää hakemuksen täyttämistä vesihuoltolaitokseen liittämisestä.

Liittymishakemus (pdf)

Liittymishakemus täytetään myös silloin, kun kiinteistö on jo liitetty vesijohtoverkostoon ja liitetään myöhemmin viemäriverkostoon tai päinvastoin.

Tee muuttoilmoitus

Muuttaessasi kunnan vesihuoltolaitoksen alueelle tai sieltä pois, tee muuttoilmoitus lomakkeella tai suoraan vesilaitoksen sihteerille.

Ilmoita muuttaessasi:
- Muutos (poismuutto/muutto sisään)
- Kiinteistön käyttösuhde (vanha/uusi omistaja, vanha/uusi vuokralainen)
- Nimi (vesihuoltolaitokseen liittyvät ilmoittavat liittymis-/käyttösopimukseen tulevien nimet)
- Osoite (muutto-osoite)
- Uusi osoite (pois muuttava)
- Vesimittarin tunnusnumero, lukema ja lukemapäivämäärä
- Muuttavien henkilöiden lukumäärä (kpl) tai vedenkulutusarvio (m3/vrk) 
- Puhelinnumero tai sähköpostiosoite lisäyhteydenottoa varten

Liittyminen Muuramen kunnan vesilaitoksen vesi- ja viemäriverkostoon

 Vesihuollon liittymiskaavio

 

Vesihuoltolain (119/2001 11§) mukainen vapautus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon, jätevesiviemäriin ja/tai hulevesiviemäriin liittämisestä.

Vapautushakemus (pdf)

Anna Saarinen
vesilaskutus
046 922 5947
anna-riitta.saarinen@muurame.fi
vesilaskutus, vesisopimukset,
vesimittarilukemat