Hankinnat

Muuramen kunta ilmoittaa kansalliset ja EU-kynnysarvot ylittävät hankinnat Hilma Julkiset hankinnat -palvelussa.

HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. Yritykset puolestaan saavat HILMAsta reaaliaikaista tietoa käynnissä olevista hankintamenettelyistä ja ennakkotietoa tulevista hankinnoista.

Pienhankintakilpailutus

Vastaukset kysymyksiin

Tulossa olevat tarjouspyynnöt

 

 

Jukka Kaistinen
Talous- ja henkilöstöjohtaja, vs. hallintojohtaja
050 311 9914
jukka.kaistinen@muurame.fi
Talous- ja henkilöstöasiat, hankinnat.

Katso myös