Hankinnat

Muuramen kunta ilmoittaa kansalliset ja EU-kynnysarvot ylittävät hankinnat Hilma Julkiset hankinnat -palvelussa.

HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. Yritykset puolestaan saavat HILMAsta reaaliaikaista tietoa käynnissä olevista hankintamenettelyistä ja ennakkotietoa tulevista hankinnoista.

Pienhankintakilpailutus

Kinkomaan vanhan koulun purkutyöt

Vastaukset kysymyksiin

Uusi nosturikuorma-auton hankinta: tarjouspyyntöä koskevien lisäkysymysten vastaukset (pdf) (15.2.2019)

Kinkomaan vanhan koulun purkutyöt: julkaistaan 8.3. klo 16:00 mennessä

Siirrettävän elementtipäiväkodin vuokraus: tarjouspyyntöä koskevien lisäkysymysten vastaukset.

Palkka- ja henkilöstöhallinnan järjestelmän tarjouspyyntöä koskevien lisäkysymysten vastaukset.

Tulossa olevat tarjouspyynnöt

 

 

Jukka Kaistinen
Talous- ja henkilöstöjohtaja
014 659 787, 050 311 9914
jukka.kaistinen@muurame.fi
Talous- ja henkilöstöasiat, hankinnat.

Katso myös